Disse var fordelt på syriske flykninger, polske arbeidsinnvandrere og herøyfjerdinger, av begge kjønn. Det ble en trivelig ettermiddag med kaffe, te, frukt og kaker i godt selskap.

Språkkaféen ble denne gangen organisert i mindre grupper, og lapper med forhåndsskrevne spørsmål ble delt ut. Spørsmålene ble stilt og besvart på norsk, og dette skapte en god stemning med masse latter.

Dette er en fin måte å få i gang samtalen rundt bordet, og dermed få praktisert og utviklet det norske språket. Språkkaféen er et samarbeid mellom Herøy bibliotek, frivilligsentralen og flyktningtjenesten, og avholdes hver 14. dag. Den er åpen for alle, og neste gang er tirsdag 13. februar.

Tekst og bilder: Roar Aune