Trivelig damekveld

Komitè og deltakere

Komitèen for høstens TV-aksjon hadde invitert til damekveld tirsdag 8.oktober og det var mer enn 50 damer som hadde funnet veien til skolens aula denne kvelden.

Jelena Budesa ønsket velkommen, og snakket blant annet om det spesielle ved den norske dugnadsånden. TV-aksjonen er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal bidra til at kvinner får økonomisk frihet, rett til å bestemme over sin egen kropp og mulighet til å få sin stemme hørt.

Fakta om TV-aksjonen

  • NRK eier TV-aksjonen.
  • NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen.
  • TV-aksjonen er en unik nasjonal dugnad hvor alle deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter og flere foreninger og lag.
  • Verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere: 100.000 frivillige bøssebærere besøker landets 1.8 millioner husstander.
  • TV-aksjonen har vært gjennomført hver høst siden 1974.

De frammøtte fikk høre innlegg fra dyktige damer, hver på sitt område.

Liv-Åse Brosveet Lorentzen har jobbet som kommunalleder 2 i Herøy kommune siden 1.mars i år. Hun er utdannet lærer og har 10 års erfaring fra skoleverket som lærer og skoleleder. Hennes råd til damer som ønsker å bli leder er å tørre å si ja til oppgaver/utfordringer man blir tilbudt og sakte men sikkert bygge kompetanse og nettverk. 

Torid Braseth kom tilbake til Herøy etter 10 år på østlandet og startet opp frisørsalong i 1980. Hun har sakte men sikkert bygget opp sin bedrift som i starten ble drevet fra hjemmet med kun henne selv som frisør. Hun har utvidet bedriften i takt med etterspørselen og har i dag 3 ansatte. Torid selv sluttet som frisør for ca. 2 år siden, men har fortsatt som regnskapsansvarlig for bedriften.  Torid mener det er enklere å starte opp bedrift i dag, da det er flere støtteordninger for nyetablerere.

Prest Gunver B. Nielsen kom til Herøy som prest i Herøy i fjor sommer. På 10 år har hun fullført kandidateksamen i teologi, tatt grunnleggende militærutdanning og vært utsending som feltprest. Hun mener det er viktig å støtte årets TV-aksjon slik at kvinner i fattige land kan få muligheter til å utvikle seg til å bli selvstendige, tjene egne penger. Hun tar også med at vår egen biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes selvfølgelig støtter årets TV-aksjon og Care. Hun syns det er en viktig sak og har også brukt dette som tema i sin preken!

Tøffe Sifa Mbarushimana har kun vært på Herøy i 6 måneder og med god hjelp fra Marit og Gjertrud hadde hun en presentasjon om sitt hjemland Kongo. Imponerende.

Kristin Markås Mellingen og Jonny Birger Hanssen stiller alltid velvillig opp for å underholde på ulike arrangementer. Denne kvelden sang og spilte de blant annet "Song Bird" og "I always remenber us this way". Nydelig fremføring som alltid!

Det ble samlet inn hele kr. 9100,- til TV-aksjonen denne kvelden.

 

 

Komitè og deltakere
Komitè og deltakere: Foran fra venstre: Sissel Eide Knutsen, Janne Grethe Eide og Jelena Budesa. Bak fra venstre: Aud-Rita Pettersen, Elin Nilsen, Jonny-Birger Hanssen, Kristin Markås Mellingen, Marit Dahl Jørgensen, Liv-Åse B. Lorentzen, Torid Braseth, Kirsti Iversen, Sifa Mbarushimana, Gunver B. Nielsen og Gjertrud Aune Færøy
TV-aksjonen 2019 maleri
Jelena Budesa i TV-aksjonskomitèen i Herøy oppfordrer flere til å by på maleriet som Hanne Jensen Kondziella har donert til TV-aksjonen. Gi bud på Facebook, SMS til til Jelena Budesa på tlf. 960 44 774 eller på epost jelena.budesa@heroy-no.kommune.no. Du finner mer info her: https://www.facebook.com/tvaksjonheroy/

  1 / 11 
 
 
 


Annonser