Trimmen skal tas på alvor

side_5_trim
Nå skal trimmen i Herøy tas på alvor. Rådmann Roy Skogsholm har satt av 20. 000 kroner og oppnevnt en styringsgruppe som skal ta ansvaret for turløyper og aktiviteter knyttet opp til disse.
Rådmannen har også oppnevnt en styringsgruppe hvor kommunalleder 1 Siv Nilsen representerer kommunen.

At en kommunalleder deltar i styringsgruppen viser at rådmannen prioriterer arbeidet med FYSAK høyt. De øvrige medlemmene i styringsgruppa er Svein Cato Jakobsen og Alfhild Karlsen fra Seniordanserne.

I brevet til styringsgruppen skriver rådmann Skogsholm blant annet:

Idrettslaget legger meget godt til rette for organisert konkurranseaktivitet mens trimaktivitetene ikke har noen felles organisering.

Vi har noen ildsjeler som holder oppe meget populære turløyper for individuelle trimere, en seniordansegruppe som skaper trivsel og trim og aerobikgrupper som er aktive.

Alt dette er viktige tiltak som trenger en håndsrekning. Det er ikke grunnlag for å lage nye organisasjoner for å ivareta tiltakene.

Jeg er kommet til at kommunen bør ta et ansvar. Kommunen sluttet seg til FYSAK i Nordland for noen år tilbake og har etablert en kommunal koordinator.

Jeg mener FYSAK bør reaktiveres og ta ansvar for organisering av disse aktivitetene og være støttespiller for å styrke aktivitetene.

FYSAK-koordinator Jan Nikolaisen får ansvar for koordinering av aktivitetene. Til å styre arbeidet nedsettes en styringsgruppe bestående av Svein Cato Jacobsen, Alfhild Karlsen og Siv Nilsen fra rådmannens stab.

Se egen sak med resultater fra postkassetrimmen i de ulike kretsene i Herøy.
side_5_trim
FYSAK-koordinator Jan Nikolaisen (t.v.) får ansvar for koordinering av aktivitetene, mens Svein-Cato Jakobsen sitter i styringsgruppa.

Annonser