Bedre lokaler
På et møte i dag ble Herøy kommune og fysioterapitjenesten enige om å tilbakeføre treningssenteret til sine gamle lokaler. Dette innebærer at treningssenteret flytter tilbake til lokalene som fysioterapitjenesten benytter til opptrening av sine pasienter i Herøy omsorgssenter. En får da et lokale som er bedre tilrettelagt til treningssenter, der blant annet tilgang til toalett og dusj er i ordnede former.

Skal fortsatt drives av Møtestedet
I avtalen ligger det blant annet at Herøy kommune kjøper treningssutstyret fra fysioterapitjenesten mot at fysioterapeutene får benytte utstyret og lokalene til opptrening av pasienter. Treningssenteret skal fortsatt drives i regi av Møtestedet, men på dagtid blir det fysioterapitjenesten som har tilsyn med dem som trener.

Utvidelse av lokalene
I følge rådmann Roy Skogsholm foreligger det også konkrete planer for å utvide lokalene til det "nye" treningssenteret. Det er blant annet planer om å disponere tilhørende lagerrom til spinning og andre gruppeaktiviteter. På sikt kan det også være aktuelt å utvide lokalene med å bygge ut mot terrassen i sør.

Mer utstyr
Møtestedet driver i dag treningssenter i bibliotekbygget i Silvalen og har kjøpt inn utstyr fra Fysioform på Dønna gjennom tilskudd fra Marine Harvest fondet. Dette utstyret blir naturligvis flyttet til de "nye" lokalene og det skulle innebære at vi får et treningssenter med mer utstyr enn tidligere.

Avtaler må på plass
Rådmann Roy Skogsholm sier til Herøyfjeringen at det gjenstår en del formaliteter før alt er på plass og han vil derfor ikke si noe om når alt er klart.

- Det må blant annet på plass en del avtaler i forhold til økonomi, eierskap på utstyr og drift av treningssenteret, sier Skogsholm.