I forbindelse med at Sissel Eide Knutsen er ute i svangerskapspermisjon er det John Arne Blix Svendsen som har funksjonen som bestiller av hjelpemidler i Herøy kommune. John Arne jobber som helsefagarbeider ved Herøy omsorgssenter, og kan nås på telefonnummer 913 32 236 på bestemte dager.

Telefonen vil være betjent følgende dager:

  • 20. september 2018
  • 8. oktober 2018
  • 16. oktober 2018
  • 31. oktober 2018
  • 14. november 2018
  • 27. november 2018

Hjemmesykepleien kan også videreformidle beskjeder angående hjelpemidler.

Som tidligere er det Herøy ASVO som har ansvar for utlevering, montering, enkle reparasjoner og retur av hjelpemidler, og kan nås på telefonnummer 75 05 99 80.

For andre henvendelser, ta kontakt med Wenche Jørgensen på telefonnummer 75 06 80 47.