Tilbudet gjelder folk som av ulike årsaker ikke greier jobbene selv eller som ikke har noen som kan hjelpe seg, for eksempel eldre og uføre som ikke har familie på Herøy.

Småjobbene kan være for eksempel:
- Lett malearbeid
- Småreparasjoner
- Bære inn ved
- Lett snørydding
- Gressklipping (når den tid komme)

Ta kontakt med «Møtestedet» for mer info på tlf.: 75 80 25 49 eller på mobil: 96 04 47 74