Kurset er første del av totalt fire deler av NFF’s C-trenerkurs og kalles «Barnefotballkurset». Kurset står som en egen del i trenerutdanningen og forplikter ingen til videre deltagelse. Kurset holdes primært for klubbenes trenere, men Herøy idrettslag oppfordrer også personer som kan tenke seg å bidra i fotballgruppa i sesongene som kommer til å delta på kurset.

Kurset er todelt. Første del (teori) avholdes på Dønna torsdag 17. april fra klokken 17 - 21. Del to (praksis/teori) avholdes på Herøy påfølgende lørdag kl. 09.

Kursholder er Kenneth Karlsen fra Nordland fotballkrets.

Ved interesse kontaktes leder i fotballgruppa i HIL, Morten Hanssen på telefon 900 29 860 eller på epost morten.Hanssen@veidekke.no

Kurset beskrives slik hos Norges Fotballforbund:

Modul 1 - Barnefotballkurset
Fire moduler a 4 timer hver – totalt 16 timer

  • Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben
    Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
  • Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
  • Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives 
  • Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

Foto: Arkivbilder fra fotballskole på Herøy stadion