Trekker skolesalg-klage

ordfoerer_03
Ordfører Arnt Frode Jensen (bildet) kommer til å trekke klagebehandlingen av salget av Øksningan skole til tirsdagens møte i formannskapet. Det skjer etter at KS sin advokat konkluderer med at det ikke er klageadgang i denne saken.

- Jeg trekker saken fra møtet i morgen, sier ordføreren til Herøyfjerdingen.
 
Og han viser da til den klare konklusjonen fra advokat Øyvind Renslo hos KS-advokatene som Herøy kommune har engasjert i saken.
 
Her skriver advokat Renslo blant annet at salg av eiendom ikke vil være et enkeltvedtak, slik at det ikke er klageadgang på beslutning om salg etter forvaltningslovens regler.
 
Formannskapet vedtok 30. juni å selge Øksningan skole og Tenna barnehage til Kai Simonsen fra Sandnessjøen for henholdsvis 550.000 kroner og 250.000 kroner.
 
I samme vedtak ble Seløy skole vedtatt solgt til Kjell Inge Jakobsen for 300.000 kroner.
 
Øksningan Velforening mener at det er begått saksbehandlingsfeil i saka ved at kommunen blat annet har lovet å ta hensyn til bygdas ønske om å overta skolen.
 
Øksningan Velforening har bud 50.000 kroner for å overta skolen.
 
Advokatens konklusjon er:
 
”Dersom kommunen har forpliktet seg vis av vis en kjøper, for eksempel inngått en avtale, vil kommunen være bundet av avtalen med kjøperen.
 
Dersom kommunen velger å fravike den avtalen, vil kjøperen i de fleste tilfeller ha rett til erstatning, og også kunne kreve avtalen gjennomført.”
 
Videre skriver advokat Renslo i sin konklusjon til Herøy kommune:
 
”Forutsetningen for at kommunen skal være bundet er normalt at vedtaket er kunngjort, eller kjøper har fått tilbud fra kommunen, eller avtale er inngått.
 
Når kjøper skriftlig er informert om at han har fått tilslag på kjøp av eiendommen, er kommunen normalt bundet, og kan da normalt ikke fragå den inngåtte avtale om salg og kjøp av eiendom.”
 
I et brev til ordfører Arnt Frode Jensen skriver rådmann Roy Skogsholm at Herøy kommune ut fra dette snarest mulig vil gjennomføre salget av eiendommene i henhold til formannskapsvedtaket.
 
 
Klage også fra Seløy
Til sakens orientering tar Herøyfjerdingen med at det i løpet av helgen også har komet klage på formannskapets vedtak i juni fra Svein Cato Jakobsen på vegne av en gruppe som kaller seg Seløyskolens venner”.
 
(Se relaterte nyheter" nederst)
Han minner formannskapet på at han på vegne av en gruppe samfunnsengasjerte mennesker la in bud på Seløy skole på 30.000 kroner.
 
”Sett i lys av klagen som er rettet fra Øksningan velforening anser jeg de samme problemstillingene å gjelde for salget av Seløy skole”, skriver Jakobsen.
 
Han utrykker sin skuffelse over at ikke kommunen tok deres tilbud seriøst nok til at tilbudet ble tatt med i budrunden.
 
ordfoerer_03

Annonser