Tre nye flyktninger ankommet

4_patrick_og_knut
Rett før helgen ankom tre nye flyktninger til Herøy og om to uker kommer ytterligere to. Flyktningkonsulent Patrick Monaghan og faglig leder Herøy Voksenopplæring Knut Mathisen forteller at disse vil være i gang med norskopplæring om få uker.
Dette er flyktninger som er invitert til Herøy som følge av at kommunen har vedtatt å ta imot 20 flyktninger.
 
Somalia og Eritrea
- To av de som kom sist uke er kvinner fra Somalia, men den tredje er en mann fra Eritrea. Innen to uker kommer det to flyktninger til fra Eritrea, forteller flyktningkonsulent Monaghan til Herøyfjerdingen.
 
Dermed vel de fem som kommunen har planlagt å ta i mot i høst være kommet på plass.
 
Registrerte herøyfjerdinger
De to kvinnene er allerede registrerte som herøyfjerdinger, mens de andre blir registrert etter hvert. Dette er de første flyktningene fra Somalia som er kommet til Herøy.
 
Og Patrick Monaghan forteller at det over nyttår er ventet enda flere nye herøyfjerdinger.
 
Enda flere kommer
- I løpet av første kvartal 2011 kommer det åtte nye flyktninger til Herøy, sier flyktningkonsulenten som i dag hadde besøk på sitt kontor av de to somaliske damene.
 
- De er veldig positive til å være i Herøy og har et godt førsteinntrykk av kommunen. Da de var på butikken før helga ble de hilst velkommen av flere herøyfjerdinger som kom og hilste på dem.
 
Norsk er prioritert
De kommenterte etterpå at folk er hyggelige, sier Patrick Monaghan.
 
Opplæring i norsk er en prioritert oppgave og allerede 24. november skal de nyankomne flyktningene komme på inntaksmøte i Herøy Voksenopplæring, forteller faglig leder for Herøy Voksenopplæring Knut Mathisen.
 
Forespurt om flere
I tillegg til de 20 flyktningene som kommunestyret har vedtatt å ta imot, har Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) forespurt Herøy kommune om å ta imot 10 til. Dette har kommunen foreløpig ikke gått inn for.
 
Det skyldes blant annet mangel på boliger, samtidig som kommunen vurderer hvor mange flyktninger et lite samfunn som Herøy kan absorbere, som flyktningkonsulent Patrick Monaghan uttrykte det i møte med IMDI 28. august.
4_patrick_og_knut
Flyktningkonsulent Patrick Monaghan (til venstre) og faglig leder for Herøy Voksenopplæring Knut Mathisen.

Annonser