Trakk lodd om billige tomter

1_tomtetrekking
Herøy formannskap hadde i kveld en fryktelig vanskelig oppgave. Hvem av de åtte søkerne på de tre billige tomtene i Åsen skulle få tilslaget? Det endte med loddtrekning.
Saka var så nylig saksbehandlet at den ble delt ut på møtet. Dermed fikk politikerne en ekstra vanskelig nøtt.
 
Hvem skulle få og hvem skulle ikke få?
 
Rådmann Roy Skogsholm var saksbehandler og han hadde utarbeidet fire kriterier som skulle legges til grunn for utvelgelsen.
 
Men - uten av formannskapet var satt etter at kommunestyret hadde hatt sitt møte - gikk diskusjonen livlig blant politikerne.
 
Etter at møtet ble satt, ble politikerne enige om å tildele tomtene ved hjelp av loddtrekning. Det blir mest rettferdig.
 
Deretter at følgende kriterier skulle legges til grunn:
 
1. Tomten skal benyttes til egen bolig, ikke utleie.
2. Tomten skal tildeles unge i etableringsfasen.
3. Nausttomtene er ikke med i tildelingen.
4. Det skal foretas loddtrekning om hvem som får hvilken tomt med alle de tre uttrukkede tilstede.
 
Ut fra disse kriteriene falt Laila Olsen og Inger Meyer ut.
 
Tilbake sto seks søkere på de tre tomtene til 10.000 kroner stykket.
 
Lapper med disse navnene ble lagt i en kumme og ordfører Ant Frode Jensen lot formannskapsmedlemmene trekke ut de tre som skulle tilbys tomter og hvem som skulle være reserver i tilfelle noen trekker seg.
 
Og resultatet ble at følgende tre søkere tilbys tomt:
- Ulf Cato Jenssen med samboer
- Tom Erik Mikalsen med samboer
- Mette Opland med samboer
 
Mette Opland er i dag bosatt i Åkvik i Dønna kommune og har samboer og to barn. Med flytting til Herøy minsker innbyggertallet i Dønna med fire, samtidig som tallet øker tilsvarende i Herøy.
 
Så ble det trukket ut to reserver:
1. Jan Terje Mikalsen med samboer
2. Raymond Jenssen med samboer
Johanne Falk sitt navn ble dermed liggende igjen i kummen til ordføreren.
 
Etter dette var politikerne svært opptatte av at de egentlig ønsket at alle skulle få billig tomt.
 
Derfor blir det første som skjer onsdag morgen at ordfører og administrasjon setter seg ned for å finne andre tomter som kan være attraktive å tilby de som ikke ble trukket ut denne gangen.
 
Dette var et forsøk for å se om billige tomter kan øke interessen for å etablere seg i Herøy.
 
Varaordfører Elbjørg Larsen fikk full støtte for sin oppsummering:
- Vi må kunne si at den store interessen gjør at forsøket var vellykket.
 

I kjøpekontrakten ligger det at kjøperne må iverksette bygging på tomta innen to år fra overskjøtingsdato.
 
1_tomtetrekking
Ann Kristin Lenning trekker hvem som skal tilbys den ene av de tre tomtene.
1_tomtetrekking_afj_leser_paa_lapp
Ordfører Arnt Frode Jensen leser navnet på den første lappen som ble trukket ut.

Annonser