Dette er en årlig kampanje som kjøres ved alle slakterier hos Marine Harvest i samarbeid med Statens vegvesen. I juli 2013 kom det nye regler for vogntog på norske veier og det er derfor laget nye informasjonshefter til sjåførene på fem ulike språk.

Vi møter HMS-leder Kaare Stenseng, ekspedisjonsleder Bjørnar Olsen og logistikkleder Henry Jarle Sortland i «trailerbrakka» på slakteriet hos Marine Harvest på Hestøya. De kan fortelle at de hele tiden har fokus på sikkerheten på fabrikken og hos vogntogene som henter laks.

- Sjåførene får under kampanjen servert alkoholfri gløgg med pepperkjeks og en «buff» i tillegg til at det deles ut informasjonsmateriell, sier Kaare Stenseng

Fokus på sikkerhet
På slakteriet til Marine Harvest er det det mye av laksen som leveres til Russland og kjøres av russiske sjåfører, men det påpekes at det ikke er spesielle problemer med disse vogntogene.

- Under kontraktsforhandlingene i forhold til nye avtaler har det blitt lagt vekt på sikkerheten og de russiske vogntogene består i dag av mange nye biler som er godt skodd med piggdekk, sier Kaare, Bjørnar og Henry Jarle.

Avvik meldes til politiet og ledelsen
- I fjor var det rundt 4000 trailerenheter som kom inn og ut av fabrikken, men det var svært få av dem som det var problemer med. Det kan kanskje dreie seg om rundt en promille, eller kanskje enda mindre. Vi har ingen politimyndighet eller noen juridisk makt overfor utenlandske vogntog, men vi varsler politiet dersom vi finner noe som er unormalt. Dette gjelder både tekniske problemer eller ved mistanke om rus. Det arbeides hele tiden med målsetting om at det ikke skal være noen uheldige hendelser, sier Henry Jarle Sortland.

- Avvik rapporteres helt opp til toppledelsen i Marine Harvest så dette er noe som alle har fokus på, sier Stenseng.

Ny kampanje senere
- Det planlegges en ny kampanje sammen med politiet på Herøy senere, men denne vil vi komme tilbake til. Det må påpekes at vi har et meget godt samarbeid med lokalt politi både i forhold til vogntogtrafikken og andre forhold, sier HMS-leder Kaare Stenseng.