Like før klokka 14 prøvde den fullastede traileren å ta seg over Herøysundbrua på vei til fergeleiet på Flostad. På det glatte føret måtte imidlertid vogntoget gi tapt da det var kommet halvveis opp på brua fra Silvalen.

Det dannet seg umiddelbart køer på begge sider av brua, men etter rundt en time klarte vogntoget å komme seg over brua for egen maskin. Det var svært glatt på brua og etter noe avrenning fra traileren ble det ikke noe bedre. Det er gitt beskjed til Statens vegvesen om forholdene og en får derfor håpe at brua blir strødd skikkelig før flere vogntog får problemer.