Ved Herøy skole er det ekstra mye trafikk om morgenen og om ettermiddagen i forbindelse med bringing og henting av unger.I tillegg til at det kommer gående og syklende  kjører det også flere busser og mange privatbiler inn til parkeringsområdet på skolen ved skolestart og skoleslutt.

Parker bilen i parkeringslommene
- Like over jul i fjor var jeg og lensmann Edvard Børø ute i Herøyfjerdingen og minnet om forbudet mot å kjøre inn i busslommen. Samtidig ba vi om at de som skulle levere og hente unger parkerte i parkeringslommene. Det er dessverre fremdeles et problem at ikke alle respekterer dette forbudet. Saken er også løftet fram igjen av FAU, sier rektor Larsen.

- Det kan fort oppstå trafikkfarlige situasjoner når det står biler parkert overalt. Politiet er også blitt bedt om å intensivere kontrollene, sier Lars Olav.

Bruk refleks
Det er mørkt ute og mye dårlig vær for tiden og rektor Larsen kommer med en bønn om at alle bruker refleks når de beveger seg langs veien.

- Jeg oppfordrer alle til å ta på seg refleksvest når de er ute og går og det kan samtidig være lurt å ta en sjekk på syklene og sørge for at de blir utstyrt med lys og refleks. Det er jo så lite som skal til for å få dette på plass og vi har ingen å miste, avslutter Lars Olav Mogård Larsen.