Lensmannsetaten har fått flere henvendelser om at det har oppstått trafikkfarlige situasjoner ved bringing og henting av unger ved Herøy skole. Det er også et problem at ikke alle respekterer 40-sonen forbi skolen.

Mandag morgen var Herøyfjerdingen sammen med lensmann Edvard Børø og observerte trafikken til og forbi skolen. I dag så det heldigvis ut som om det meste forløp i ordnede former, og det kan vel kanskje skyldes at politiet var godt synlig i området. Vi fikk imidlertid se at det kom unger på sykkel uten lys og at det kom bilister som med fordel kunne brukt mer tid på å rydde vekk snøen fra bilrutene.

Ikke lov å parkere i busslommen
Børø sier at det er observert at flere bilførere parkerer bilen i busslommen når de henter og bringer ungene til skolen, og dette er ikke lov. Dersom man skal parkere må man gjøre det på parkeringsplassen.

Ingen å miste
Forbi skolen er det nå 40-sone og Børø oppfordrer trafikantene om å sette ned farten når de passerer skolen.

- Det er viktig å påpeke at selv om det står fartsgrense 40 på skiltet betyr dette ikke at man nødvendigvis skal kjøre i 40 km/t, sier lensmann Edvard Børø.

- Er det glatt og dårlig veigrep kan selv denne hastigheten være i høyeste laget. Det er bilførers plikt å regulere hastigheten etter forholdene. Spesielt ved fotgjengerfeltet mot Fagervika er det viktig å være forsiktig. Ved dette gangfeltet kan det til tider være svært uoversiktlig, med parkerte biler ved kirkegården, og kryssing av myke trafikanter både til fots og på sykkel. Det er derfor svært viktig å sette ned hastigheten. Vi har ingen å miste, sier Børø.

- Det er også en del bilførere som slipper av ungene sine her, og dette kan også medføre trafikkfarlige situasjoner, mener Børø.

Husk lys på sykkelen og refleks
Lensmann Børø håper at foreldrene kan ta en sjekk på syklene og sørge for at syklene blir utstyrt med lys og refleks. Under dagens aksjon kom det flere syklister som ikke hadde lys på syklene sine. Bruk av refleks til både voksne og barn er også meget viktig.

- Det er jo så lite som skal til for å få dette på plass, sier han.

Viktig å fjerne is og snø på bilrutene
Under dagens aksjon kunne vi se at det kom noen biler som ikke hadde tatt seg bryet med å få bort all snøen på bilrutene, og dette kan medføre meget trafikkfarlige situasjoner. I dag ble det bare gitt advarsel, men det finnes mange eksempler på at dette gir store bøter og i verste fall førerkortbeslag.