Hver vinter har noen av vogntogene fra Marine Harvest problemer med å komme seg opp Herøysundbrua. Like før skolestart forrige torsdag var det et fullastet vogntog som ble stående fast og sperre veien for alle som skulle passere brua. Disse veier rundt 50 tonn og det sier seg selv at dersom denne begynner å skli så er det lite som stopper den. I den forbindelse var det allikevel svært mange som tok beina fatt og passerte vogntoget gjennom den smale passasjen mellom vogntoget og bruas rekkverk med fare for egen sikkerhet.

Nestenulykke
Rektor på Herøy skole, Lars Olav Mogård-Larsen, fikk beskjed fra foreldre om at skoleelever var sluppet ut av skolebussen og passerte vogntoget til fots over brua.  Det ble også meldt om en observasjon av en person som skal ha sklidd under traileren mens hjulene spant, noe som selvsagt kunne hatt et tragisk utfall. Rektor ringte umiddelbart til bussjåføren og ga beskjed om at han ikke måtte sende elever forbi traileren over brua, men da hadde allerede de eldste fått gå over. Han varslet også politiet og ba dem om å sende mannskaper for å dirigere trafikken, men de var opptatt med andre gjøremål og kunne ikke møte.

Foreldrene reagerer
Foreldrene på Herøy skole har engasjert seg i saken og i går, torsdag 28. januar, hadde foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolens rektor Lars Olav Mogård-Larsen et møte der denne saken ble tatt opp. De ser svært alvorlig på denne hendelsen og ble enige om at de vil komme med en uttalelse i saken. Rektor vil som et kortsiktig tiltak ta kontakt med Nordlandsbuss og be om at bussjåførene på ingen måte slipper av skoleelever når slike episoder inntreffer. Skolen vil også ta opp saken med elevene og informere om at ingen skal krysse brua når slikt oppstår. Herøyfjerdingen er kjent med at rådmann Morten Sandbakken har innkalt til et møte i neste uke der mange ulike instanser vil drøfte denne saken.

Foreldre og mange andre stiller også spørsmål med manglende rydding av snø på fortauene på den fra før smale brua og lurer på hvem som har ansvaret for dette.

Henvendelse til veimyndighetene
Ordfører Arnt Frode Jensen tok tak i saken med en gang og har oversendt bekymringsmelding til Statens vegvesen etter episoden på brua, der han også kommer med en del forslag til forbedringer som kan gjøre brua tryggere. Han kommer blant annet med et forslag om å flytte trafikklysene lenger ned slik at vogntog skal slippe å stoppe i bakken opp brua. Dette medfører at to kommunale veier må stenges, men det finnes omkjøringsveier begge steder som kan benyttes. I samme henvendelse ber han også om tilbakemelding på når reguleringsarbeidet for ny bru starter.

Stor trafikk
Herøysundbrua ligger midt i sentrum mellom Sør-Herøy og Silvalen og dette innebærer at det er svært mye personbiltrafikk over brua. Trafikktellinger på brua så langt tilbake som juli 2011 viser at det det kjørte i gjennomsnitt 2500 biler over brua hvert døgn. Dette er et svært høyt tall og en må jo også regne med at dette tallet er betydelig høyere i dag.

Langvarig prosess
Herøysundbrua stod ferdig i 1966 og er etter de flestes mening overmoden for utskifting med en mer moderne bru som er beregnet for dagens trafikkmønster. Ordfører Arnt Frode Jensen sier at arbeidet med å få på plass ny bru er en sak de har holdt på med i kommunen i rundt 20 år.

I august 2011 var det et møte med samferdselsråd May Valle der hun tok til orde for å løfte inn brua som et trafikksikkerhetstiltak. Basert på dette møtet sendte kommunen en henvendelse til fylkesråd for samferdsel uten at brua nådde opp i prioriteringen til fylkespolitikerne.

I januar 2013 ble det holdt et informasjonsmøte i Herøy kommune der Statens vegvesen og Kystverket informerte om planene for ny bru. Den nye brua planlegges som en tospors løsning med veibredde på 7,5 meter og gang- og sykkelvei som er skjermet med rekkverk. Hele konstruksjonen får da en bredde på 12,5 til 13 meter. Kostnadene til ny bru anslås til mellom 50 og 60 millioner kroner. En bru med seilingshøyde på 9 meter vil gi en maksimal stigning på ca 5,7 prosent.

I juni 2014 hadde kommunen et møte med fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo og regionvegsjef i Statens Vegvesen, Torbjørn Naimak. De fikk selv erfare den sterke trafikken over brua og det ble under dette møtet gitt klarsignal til å komme i gang med reguleringsarbeidet for ny bru.

Vanskelig å nå fram
Fremdeles har ikke reguleringsarbeidet for ny bru kommet i gang og den har heller ikke blitt prioritert av fylkespolitikerne, noe som er en forutsetning for at det skal bevilges penger til ny bru.

- Det har vært svært vanskelig for oss å nå fram i denne saken og det er tydelig at vi sliter med å få fram viktigheten av ny bru for oss. Det er stor trafikk over brua og det er viktig å få fram at det meste dreier seg om interntrafikk av personbiler og ikke vogntog.

- Forrige uke hadde jeg et møte med regionvegsjef Torbjørn Naimak og han lovte da å sette i gang reguleringsarbeidet, sier Jensen.

Herøyfjerdingen har ikke lyktes med å få tak i regionvegsjef Torbjørn Naimak for en kommentar i saken.