- Vårt engasjement er knytta til de som kommer etter oss. Våre barn og barnebarn og slekters gang. Vi arbeider for at de skal ha mulighet til å overta en planet som er sunn og frisk. Det krever at vi tar innover oss det faktum at den globale oppvarmingen pågår - og at det må innsats og endringer til som gjør at nye generasjoner kan leve sine gode liv der natur, miljø og klima er friskmeldt og i balanse. 

- I forbindelse med at jeg ble utnevnt til lokalkontakt ble det laga en presentasjon/artikkel på hjemmesida til BKA, skriver Toft til Herøyfjerdingen.
Trykk her for å lese artikkelen.