Tomtene klare på Bukkholmen

bukkholmen_01
Herøy formannskap vedtok i dag kjøpekontraktene for salg av tomter på Bukkholmen fiskerihavn på Seløy. Per i dag er det fire - fem stykker som vil kjøpe tomter og etablere næringsvirksomhet her.
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen orienterte i dag formannskapet om kjøpekontraktene og tomtene som endelig er klare for salg på Bukkholmen fiskerihavn.
 
Fiskerihavna ble offisielt åpnet av fylkesråd Odd Eriksen i sommer.
 
Viktig å sikre bruken
For Herøy kommunes del er det en forutsetning at tomtene brukes til fiskeri- eller annet næringsvirksomhet innen akvakultur-næringen.
 
- Hvis ikke det skjer, trer en kommunal gjenkjøpsavtale i kraft, uttalte Roy Nilssen i dag i formannskapet.
 
Dette er det eneste området i Herøy kommune som er spesielt tilrettelagt for næring innen sjørettet virksomhet som fiske og akvakultur.
 
Det er per i dag fire - fem interessenter til å kjøpe tomt, i tillegg til å etablere seg innenfor området.
 
Restiksjoner
I kjøpekontrakten er det innarbeidet restriksjoner om blant annet hvem som fpr kjøpe tomt, byggefrister, eventuelt videresalg, gjenkjøpsavtale/forkjøpsrett og øvrige særskilte bestemmelser.
 
Tomtene varierer stort i størrelse. De største er fire - fem ganger større en de minste, og prisen per tomt vil derfor variere mye.
 
Mellom 50.000 og 80.000 kroner
- Hvis vi grovt sett sier at prisen per tomt vil ligge mellom 50.000 og 80.000 kroner er vi sånn noenlunde innenfor sikkerhetsmarginene, sier Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.
 
Prisen for tomtene beregnes ut fra to måter.
1. Det ene er refusjonen til kommunen for framføring av vei, strøm, vann og avløp
2. En kvadratmeterpris på gjennomsnittlig 37 kroner.
 
 
bukkholmen_01
Bukkholmen fiskerihavn med tomtene tegnet inn.
roy_nilssen1_01
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen.

Annonser