Marius Nilsen fra Seløy Undervannsservice og Kim Aakervik fra firmaet AQS sitter i prøvenemnda for faget FUO. De dekker området fra Trøndelag til Finnmark og kan fortelle at det kun en gang tidligere har blitt avholdt en slik prøve. Nå håper de at enda flere utdanner seg til dette yrket.

Kim Aakervik fra Flatanger har holdt på med ROV-systemer i åtte år og var den første som tok fagbrevet i 2013. Marius Nilsen har jobbet med slike systemer helt siden 2001 og har derfor stor kompetanse i faget. Selve fagprøven er delt inn i en planleggingsdel, gjennomføringsdel, dokumentasjonsdel og en evalueringsdel.

For å kunne ta fagbrev i FU må man ta VG1 elektro og VG2 automasjon og deretter få seg lærlingeplass. Marius og Kim mener at skolene vet for lite om dette faget og denne utdanningsveien. De er nå derfor ute etter å markedsføre dette yrkesvalget.

- Dette er en framtidsrettet utdanning da vi vet at roboter tar over mer og mer av arbeidsoppgavene i havbruk og andre steder. Med denne utdanningen har man mange muligheter til å få seg jobb, sier Nilsen og Aakervik.

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) blir stadig større og skal utføre tyngre jobber, og på stadig større dyp. Det blir flere ROV i havbruksnæringa, og de blir mer krevende å operere og vedlikeholde. De nyutdannede FU-operatørene skal ikke bare kunne kjøre ROV, men de skal også utføre vedlikehold og reparasjon. Mange oppdrettsanlegg har nå innført fjernstyrt fôring av laksen. Med større anlegg lenger ut i havet på store dyp må derfor mange oppgaver som inspeksjon og boring for bolter gjøres med ROV.

Bra opplegg
Ole Martin Iversen har jobbet i firmaet Holmgrens Sjøservice i Kvalsund i Finnmark i 5 år, og kommer opprinnelig fra Malangen i Troms. Han forteller til Herøyfjerdingen at han synes det har væt fint å være på Seløy Undervannsservice å ta fagprøven.

- De er en herlig gjeng og det er ikke utenkelig at jeg søker jobb her hvis det blir noe ledig, sier Iversen.

Etter å ha gjennomført alle deloppgavene bestod Ole Martin Iversen fagprøven med glans og kan nå kalle seg for ROV-operatør eller ROV-pilot.