To millioner til vannverket

vannverk_langaasen
Nordland Fylkesråd innstiller til sitt møte 3. november på å gi to millioner kroner til Herøy vannverks byggetrinn ni. Kommunen hadde søkt om vel fem millioner kroner.
Kostnadsrammen for vannverkets byggetrinn ni er 10,5 millioner kroner. Herøy kommune hadde søkt om 50 prosents tilskudd – 5,2 millioner kroner.
 
Dette byggetrinnet omfatter utbygging av ledningsnett over land og sjø/sund for å sikre forsvarlig vannforsyning og øke kapasiteten til de sentrale delene av kommunen.
 
Økning av vannforsyningen
I tillegg omfatter prosjektet økning av vannforsyningen inn mot høydebassenget på Langåsen. Ledningsnettet legger opp til to-sidig vannforsyning og dekker følgende deler:
 
- utskifting hovedledning Sør-Herøy og Tenna
- utskifting hovedledning Grindvika – Langåsen
- utskifting hovedledning Langåsen – Fagervika
- utskifting hovedledning opp til høydebassenget på Langåsen
- dublering sjøledning Fagervika – Hestøya
- utskifting eternittledning Seløy
- dublering sjøledning Staulen – Seløy
- dublering sjøledning Herøysundet
 
Mange abbonenter
Herøy vannverk forsyner 828 helårsboliger, 450 fritidsboliger, 102 næringseiendommer og 17 offentlige bygg.
 
I forbindelse med utbyggingen av vannverket har Marine Harvest planer om å investere i kjølelager, pakkeavdeling og lasteterminal.
 
Herøy kommune har 11 prosent høyere vannavgift enn gjennomsnittet i Nordland. Tiltaket har høy kostnad på grunn av mange krysninger av land/øyer og sjøstrekk med de ekstra kostnadene sikringstiltak som sjøledninger innebærer.
 
Legging av sjøledninger er dyrere enn legging av ledning over land.
vannverk_langaasen
Vannverkets byggetrinn ni omfatter blant annet økning av vannforsyningen inn mot høydebassenget på Langåsen på Sør-Herøy.

Annonser