To millioner i startlån

formannskap_borgerlige
Herøy formannskap takket tirsdag "ja" til å ta opp to millioner kroner i såkalt startlån fra Husbanken. Dette er lån som kommunen kan låne videre til husstander med boligetableringsproblemer og skal gjøre det lettere å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger
Husbanken meldte 13. februar at Herøy kommune hadde fått disse to millioner kronene i startlån. Formannskapet var tirsdag enstemmige i å ta opp dette lånet skal lånes videre til bolig-etablerere.  

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

 

Startlån er behovsprøvd og omfatter blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

 

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet eller Stortinget og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.

 

Lånet gis med flytende rente som for tiden er 5,4% p-a nominelt som gir 5,53% effektiv rente pr. år. Totalt løpetid på lånet er 25 år.

 

Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfrihet. Nedbetalingsvilkårene kan for øvrig endres etter avtale med Husbanken. Kommunen kan til enhver tid søke om ytterligere lån for videretildeling.

formannskap_borgerlige
Herøy formannskap representert ved Vegar Dalen (Frp) og Anne Kristin Lenning (Sp) til høyre. Til venstre formannskapssekretær Liv Hansen.

Annonser