Resultatene av undersøkelsene som ble gjennomført viste at de begge hadde misbrukt narkotika. De har begge erkjent forholdet, og er bøtelagt. Pågripelsene var et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom lensmannskontorene i Herøy og Dønna, og Alstahaug og Leirfjord.

Mange negative følger
Generelt ønsker politiet å bemerke at mange ungdommer ødelegger sin framtid ved å misbruke narkotika, og begrunner dette først og fremst med de helsemessige skadevirkningene ved misbruk. I tillegg vil en framtidig politiattest som oftest ikke være plettfri, noe som kan forhindre en ungdom i å komme inn på spesielle studier.

Mange arbeidsgivere kan be om politiattest før en mulig ansettelse og da er det jo lett tenke seg til hvem en arbeidsgiver velger. Misbrukere kan også bli forhindret i å få utstedt forskjellige sertifikater, eller bli fratatt sine allerede oppnådde rettigheter.