Tjener ikke på sammenslåing

raadmann_01
Rådmann Roy Skogsholm mener at slik den økonomiske situasjonen er i dag, er det ingenting å spare på å slå sammen kommunene i HALD-regionen.
- De fire kommunene må hver for seg først rydde opp i økonomien. Da kan det bli gevinster å hente på sammenslåing, sier Skogsholm til Helgeland Arbeiderblad.

Han legger til at av de fire HALD-kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna er det Herøy som er kommet lengst i den økonomiske ryddeprosessen.

- Vi er praktisk talt i mål, når budsjettet for neste år er lagt.  Men jeg registrerer at de tre andre kommunene har et merforbruk på tilsammen 60 millioner kroner, med om lag 40 millioner kroner i Alstahaug og rundt 10 millioner i hver av de to andre kommunene.

Å slå seg sammen på sånne premisser er bortkastet, sier Skogsholm.

Han understreker til avisa at det kan være et alternativ å utvikle det faglige samarbeidet mellom kommunene slik at man kan unngå den fullstendige sammenslåingen.

- Per i dag samarbeider vi om barnevern, om landbruk og om økonomi. Det er klart at teknisk sektor og brannvern kan være områder dersamarbeidet kan utvikles.

Hvis vi lykkes med sånne konkrete prosjekter, sitter vi eventuelt til slutt igjen med tre overflødige rådmenn og tre overflødige kommunestyrer.

Men om det er så mye å spare på å kutte ut tre av disse fire er kanskje tvilsomt, men hovedkapittelet i budsjettet som omhandler administrasjon bruker jo noe penger, så det kan nok bli aktuelt en dag, antyder rådmann Roy Skogshom overfor Helgeland Arbeiderblad.

Han legger til at han ikke akter å ta opp spørsmålet om kommunesammenslåing.

- Dette er et politisk spørsmål og så langt har jeg ingen signaler om at politikerne i Herøy ønsker en sammenslåingsdebatt, sier rådmannen.
raadmann_01
Rådmann Roy Skogsholm

Annonser