Tiltak for forebyggende smittevern i barnehage og skole

Flyfoto Herøy skole

Kommunalsjef for for oppvekst og kultur Liv -Åse Lorentzen informerer her om forebyggende smittevern i barnehage og skole i forbindelse med pandemisituasjonen rundt Covid -19.

Våren 2020 innførte myndighetene en trafikklysmodell som skulle gjøre det mulig for kommuner og skoler å etablere planer for en rask tilpasning dersom det oppstår endringer i smittesituasjonen. Det er nasjonale myndigheter som fastsetter hvilket nivå vi befinner oss på, og de har fastsatt at vi er på gult nivå ved start av barnehage og skoleåret.

Herøy kommune tar smittevernet på alvor og har laget overordnede beredskapsplaner for de ulike smittenivåene; grønt, gult og rødt.  Vi skal sørge for at barna i barnehage og skole har et trygt og godt miljø. Fellesarealer og uteområder deles opp for å skille barnegrupper/klasser fra hverandre. Både barn og personell skal unngå håndhilsning, klemming og store forsamlinger.

I tiden fremover vil vi fortsatt være nøye med å sikre et godt og forebyggende smittevern.

Smittevernet bygger i hovedsak på tre grunnleggende prinsipper og tiltak iverksettes i henhold til gjeldende veiledere etter trafikklysmodellen:

1. Ingen syke skal møte på skolen og i barnehagen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak - unngå trengsel og hold avstand

Åpningstider barnehage  og SFO
Det er fortsatt noe redusert åpningstid i barnehage og SFO. Med gjeldende  smittevernregler på gult nivå skal  personalet forholde seg til faste barnegrupper, og sammensetningen av barnegrupper skal ikke endres gjennom uken. En slik praksis avviker fra normalsituasjonen hvor vi kan bruke ansatte mer fleksibelt til å ivareta barnegrupper ,og hvor vi vanligvis slår sammen barnegrupper på begynnelsen  og slutten av dagen. Regjeringen bestemmer hvilke smitteverntiltak vi skal ha, og de har også sagt at redusert åpningstid er et tiltak vi kan benytte når dette er nødvendig. Ved gult og rødt nivå vil det være behov for redusert åpningstid i Herøy for å kunne ivareta alle tiltak.

Kommunen skal særskilt ivareta behovet til personell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. I tillegg ser vi at arbeidspendlere som risikerer å gå glipp av vesentlig arbeidstid ( over 2 timer) bør få utvidet tilbud dersom den andre foresatte ikke kan ivareta behovet for barnepass. Vi har utformet et tilbud for å ivareta barna i disse familiene frem til avdelingene åpner og de kan slutte seg til gruppene sine. Det samme etter stengetid. Det har  gått  ut informasjon  fra skole og barnehage om fremgangsmåte for å melde inn behov.

Liv -Åse Lorentzen
Kommunalsjef for for oppvekst og kultur i Herøy kommune

Annonser