Tilskuddsordninger for 2011

14_brasoey_naermiljoeanlegg_01
Nå kan du søke om tilskudd til blant annet anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her kan du se hvordan du skal gå fram.
Med forbehold om Stortingets bevilgning kan det blant annet søkes om følgende tilskudd:
 
1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
2. Nærmiljøanlegg
3. Rehabilitering av forannevnte anlegg
4. Fysak 
5. Folkehelse
 
Gjennom hele året kan det søkes om tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg (maks kostnadsramme kr. 80.000,- / 50% tilskudd)
 
Søker må framstille søknad for 1- 2- og 3 elektronisk
 
Søknadsskjema og info. materiell finnes på følgende nettsider:
      http://www.idrettsanlegg.no  - (for 1-2 og 3)
 
      http://www.nfk.no – (for 4 og 5)
 
Søknadsskjema og info. vil også bli lagt ut på
Herøy kommunes hjemmeside: www.heroy-no.kommune.no
 
Søknadsfrist til kommunen 20. november
14_brasoey_naermiljoeanlegg_01
Nå kan du søke om tilskudd til blant annet nærmiljøanlegg, slik som dette fine anlegget i Brasøy.

Annonser