Herøy kommune ønsker å forbedre forsyningssikkerheten for private husholdninger og industri ved å etablere et nytt høydebasseng på Langåsen. Dette tiltaket er del av hovedplan for vann i kommunen. På grunn av økt industri har vannforbruket økt til et nivå man ikke trodde skulle være reelt før år 2050.

De fleste tiltakene som har fått støtte fra fylkeskommuener innenfor vannforsyning og gjelder i hovedsak kapasitetsøkninger samt prosessanlegg for vannrensing og heving av vannkvalitet. Tiltakene er i tråd med strategiene for bruk av virkemidlene i fylkesplanens handlingsprogram samt fylkestingets budsjettvedtak for 2013.

- All detaljeringsplanlegging kommer når finansieringen er på plass. Det vi har forutsatt er ca. 2000 m3 bassengvolum, nytt frittstående høydebasseng og samme trykkhøyde som f.eks. basseng, sier teknisk sjef, Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.