Tilskudd til etablering av nye boliger (oppføring av egen bolig og til innskudd i nye borettslagsleiligheter) vil bli prioriterte.

Det gis ikke tilskudd til kjøp og/eller restaurering av eksisterende bolig. Det gis heller ikke tilskudd til firma for bygging av boliger for salg.

 Ved behandling av søknadene vil bl.a. følgende kriterier bli lagt til grunn for tildeling av tilskudd:

  • Førstegangs etablerere
  • Økonomisk situasjon i husstanden
  • Aldersgruppe
  • Antall i husstanden

Tilskuddsordningen opphører 31. desember 2017 og alle prosjekter må være fullførte og tilskudd utbetalte inne denne datoen. I løpet av tre måneder etter tildeling må det legges fram godkjent finansieringsplan og framdriftsplan som dokumenterer ferdigstillelse innen 31. desember 2017.

Søknad om tilskudd sendes: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller post@heroy-no.kommune.no innen 15. februar 2016.