Det ble behandlet 13  søknader om støtte fra Næringsfond 2 der 12 av søknadene ble innvilget støtte. En søknad fra Herøy Beiteforening ble avslått, da prosjektet ses på som en driftsutgift som naturlig følger av foreningens bruk av saueprammen. I avslaget bes søker om å komme med en ny søknad som begrunner bedriftsutvikling, for ny behandling etter nytt reglement.

Her er de som ble bevilget tilskudd, der alle vedtak var enstemmige:

 • B Hanssen Eiendom AS ble bevilget kroner 20 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til å gjennomføre utvidelse og oppgradering av sine industrilokaler. Her hadde kommunedirektøren innstilt på avslag, men formannskapet vedtok enstemmig et endringsforslag fra ordfører Elbjørg Larsen å støtte prosjektet med kroner 20 000. Beløpet kr. 20.000,- tas fra næringsfondets tildeling for høsten 2023.

 • Chris Viviano v/ Christian Thoresen ble bevilget kroner 40 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til til gjennomføringen av EP/7 singler. 

 • Frikstad-Olsen Bygg og Betong (ENK) ble bevilget kroner 75 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til innkjøp av nødvendig utstyr for å kunne tilby bygg- og anleggstjenester. 

 • Havkanten AS  ble bevilget kroner 70 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til til innkjøp for tilrettelegging av SMART Studio. 

 • Herøy Bilterminal AS ble bevilget kr. 40 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 i økonomisk støtte til kjøp av trekkvogn for å losse togtraller i regionen. Her hadde kommunedirektøren innstil på avslag, men et endringsforslag fra ordfører om å støtte søknaden med kroner 40 000 ble enstemmig vedtatt.

 • Helgelam Reinertsen ble bevilget kroner 40 000,- fra Næringsfond 2 i økonomisk støtte til etablering og drift av hold av gammelnorsk villsau i Herøy kommune.

 • Kristina Boutique ble bevilget kroner 28 500 i tilskudd fra Næringsfond 2 til etableringen av nettbutikk. 

 • Metalltek AS ble innvilget kr. 40 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til gjennomføringen av en sveiseprosedyre som vil kvalifisere bedriftens personell med relevant kompetanse.

 • Helgeland Tak og Terrasserens AS v/ Morten Berg ble innvilget kr. 80 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til utstyr i forbindelse med oppstarten av bedriften som vil tilby div. vedlikehold av bygningskonstruksjoner. 

 • Olsen Godt Planta (ENK) ble innvilget kroner 25 000 i tilskudd fra Næringsfond 2 til ferdigstillelse av etableringsfase og markedsføring/profilering.  

 • S. Sjåvik Film TV (ENK) ble innvilget kroner 42 500 i tilskudd fra Næringsfond 2 til anskaffelse av kamerautstyr og lagringssystem.

 • Stensvold Gård DA/Herøy Caravan ble innvilget kroner 50 000 i tilskudd fra Næringsfond 2 til opparbeiding av parkeringsplass.

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her for å se behandlingen av disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Kommune-TV.