Det ble behandlet 9 søknader om støtte fra Næringsfond 2. Åtte av søknadene fikk tilskudd i samsvar med innstillingen fra kommunedirektøren. En søknad fra Polargutten AS v/Pål-Steffen Sæther var innstilt på avslag fra kommunedirektøren med bakgrunn i at prosjektet allerede var gjennomført. Dette medførte en del diskusjon blant de folkevalgte og et utsettelsesforslag fra Arnt Erling Paulsen ble til slutt enstemmig vedtatt. Søker bes da om å komme med ny søknad som begrunner bedriftsutvikling, for ny behandling etter nytt reglement. 

Her er de som ble bevilget tilskudd, og alle vedtak var enstemmige:

  • Magnus Lorentsen ble bevilget kr 100 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til å bedre virksomhetens infrastruktur gjennom bygging av brygge og kai. 

  • Henning Karlsen ble bevilget kr. 40 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til kjøp av kajakk-, SUP- og sykkelutstyr. Dette i tillegg til tidligere innvilget kr. 20 000,- til samme prosjekt.

  • Stensvold Gård DA ble bevilget kr. 150 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til videreutvikling av rekreasjonsområdet rundt Herøy Caravan. 

  • Helgelandslam SA ble bevilget kr. 50 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til å arbeide videre med å promotere Helgeland gjennom lokale kjøttprodukter av lam. 

  • B Pedersen fisk AS ble bevilget kr. 100 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til kjøp av krabbebåt og utstyr.

  • Svingmar AS ble bevilget kr. 70 000,- fra Næringsfond 2 til kjøp av diamantslipemaskin med støvsuger. 

  • Tor Karstein Angel ble bevilget kr. 100 000 i tilskudd fra Næringsfond 2 til videreutvikling av gårdsdriften. 

  • Selskapet Nordvær AS ble innvilget kr. 200 000,- i tilskudd fra Næringsfond 2 til kompetanseutvikling, sikkerhetsutstyr og annet utstyr ombord i båten i forbindelse med etablering av reiselivsbedriften.

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her for å se behandlingen av disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Kommune-TV.