Tildelinger fra kommunalt næringsfond

Metalltek v/Torkil Wang og B. Hanssen eiendom er to av bedriftene som fikk tilskudd fra næringsfondet.

Formannskapet i Herøy tildelte i møte 18. januar 2021 næringsstøtte til en rekke virksomheter.

Det ble behandlet hele 16 søknader om støtte fra næringsfondet, etter at kommunens næringsfond ble styrket med ekstraordinære midler som følge av Covid-19. Søknadene har tidligere vært oppe til behandling i formannskapsmøte 15. desember 2020, men ble da utsatt på grunn av at formannskapet ønsket å bruke lengre tid på vurdering av søknadene. Etter at de folkevalgte hadde avholdt gruppemøter ble de enige om å omfordele en del midler slik at flere av søknadene som var innstilt på avslag fikk støtte.

Sak 110/2020 - Søknad fra Ståle Strømmen på 130 000 kroner fra kommunalt næringsfond til innkjøp av ny båt
Formannskapets enstemmige vedtak:
Yngve Magnussen ba formannskapet vurdere sin habilitet da han er venn med søker, og fratrådte. Formannskapet vedtok at Magnussen var inhabil i hht. FVL § 6 2. ledd.

 1. Søknaden fra Ståle Strømmen fra kommunalt næringsfond til innkjøp av ny båt, innvilges med kr. 70 000.-, med ferdigstillelsesdato 31.12.21.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 12,07 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på avslag.

Sak 111/2020 - Søknaden fra Henrik Pettersen om et tilskudd på 400 000 kroner til kjøp av fiskefartøy.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Søknaden fra Henrik Pettersen om tilskudd til kjøp av fiskefartøy innvilges med kr 50 000.-, med ferdigstillelsesdato 31.12.21.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 0,68 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på avslag.

Sak 112/2020 - Søknad fra Metalltek AS v/Torkil Wang på kr. 350 000 til kursing av ansatte og sertifisering

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Metalltek AS bevilges 80 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til kursing av ansatte og sertifisering.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 15 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 113/2020 -  Søknad fra Arctic Presentation om 10 000 kroner til utarbeidelse av en felles ressursoversikt for hele Nord-Norge.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Søknaden fra Arctic Presentation om 10 000 kroner til utarbeidelse av en felles ressursoversikt for hele Nord-Norge avslås.

Begrunnelse: Selskapet er ikke hjemmehørende i kommunen. Søknaden vurderes til ikke å være innenfor kriteriene som er satt for covid-19-midlene. Ut fra en helhetlig vurdering avslås søknaden. 

Dette var i tråd med rådmnannens innstilling

Sak 114/2020 -  Søknad fra Fagerneset Gård ANS på kr. 100 000 til investering i utstyr for spredning av husdyrgjødsel. 

Formannskapets enstemmige vedtak:
Elbjørg Larsen ba formannskapet vurdere sin habilitet p.g.a. familiære forhold, og fratrådte. Formannskapet vedtok enstemmig at Larsen var inhabil i hht. FVL § 6 2. ledd og Tanja Irene Hanssen tiltrådte som vararepresentant.

 1. Fagerneset gård ANS bevilges 75 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til investering i utstyr for spredning av husdyrgjødsel.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 13,61 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 115/2020 -  Søknad fra Stensvold Gård DA  på kr. 460 400 til videreutvikling av Herøy Caravan.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Stensvold Gård DA bevilges 150 400.- kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til videreutvikling av Herøy Caravan.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 32,64 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på å bevilge kr. 230 400 i tilskudd.

Sak 116/2020 -  Søknad fra Jako eiendom AS på kr. 472 000 i tilskudd til utbygging av eksisterende bygg.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Elbjørg Larsen ba formannskapet vurdere sin habilitet p.g.a. familiære forhold, og fratrådte. Formannskapet vedtok enstemmig at Larsen var inhabil i hht. FVL § 6 2. ledd og Tanja Irene Hanssen tiltrådte som vararepresentant.

 1. Jako eiendom AS bevilges 50 000,- kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til utbygging av eksisterende bygg.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 2,12 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på å bevilge kr. 80 000 i tilskudd.

Sak 117/2020 -  Søknad fra Pettersen sveisekonsult på kr. 25 000 i tilskudd til innkjøp av måleutstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Pettersen sveisekonsult bevilges 15 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til innkjøp av måleutstyr.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 50 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 118/2020 -  Søknad fra Brasøy sjøcamping på kr. 125 000 i tilskudd til kursing av ansatte og sertifisering.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Brasøy Sjøcamping bevilges 80 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til kursing av ansatte og sertifisering.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 9,01 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 119/2020 -  Søknad fra Økoråd Helgeland på kr. 200 000 i tilskudd til kursing av ansatte og sertifisering.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Økoråd Helgeland AS bevilges 16 878 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til kursing av ansatte.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 4,02 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 120/2020 -  Søknad fra Skolo AS på kr. 100 000 i tilskudd til å etablere badstu/sauna sammen med Seløy Kystferie, og kr. 150 000 til utvikle den gamle skolegården til en attraktiv arena.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Yngve Magnussen ba formannskapet vurdere sin habilitet p.g.a. familiære forhold mellom hans datter og representanter i Seløy Kystferie, og fratrådte. Formannskapet vedtok med 5 mot 1 stemme (Dahl) at Magnussen var habil.

 1. Skolo AS bevilges 50 000.- kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til bygging av badstue/sauna sammen med Seløy Kystferie.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 22,73 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Det ble gitt avslag på søknad om utvikle den gamle skolegården til en attraktiv arena.

Rådmannen hadde innstilt på kr. 80 000 i tilskudd til sauna/badstu.

Sak 121/2020 -  Søknad fra Ole Gunnar Strømmen på kr. 250 000 i tilskudd til kjøp av fiskefartøy og utstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Yngve Magnussen ba formannskapet vurdere sin habilitet, da han har gitt veiledning og råd til søker, og fratrådte. Formannskapet vedtok at Magnussen var habil.

 1. Søknaden fra Ole Gunnar Strømmen om tilskudd til innkjøp av fiskefartøy og utstyr innvilges med kr 100 000.-.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 6,94 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på avslag.

Sak 122/2020 -  Søknad fra Svein Olav Heggheim på kr. 100 000 i tilskudd til kjøp av fiskefartøy og utstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Svein Olav Heggheim bevilges 25 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til investering i en hydraulisk klauvboks.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 10,85 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 123/2020 -  Søknad fra Rolf Edvardsen Maskinentreprenør AS på kr. 150 000 til investering i gjødsel-semi og ombygging av lastebil, for transport av gjødsel.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Elbjørg Larsen ba formannskapet vurdere sin habilitet p.g.a. familiære forhold, og fratrådte. Formannskapet vedtok enstemmig at Larsen var inhabil i hht. FVL § 6 2. ledd og Tanja Irene Hanssen tiltrådte som vararepresentant.

 1. Rolf Edvardsen Maskinentreprenør AS bevilges 60 000,- kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til investering i gjødsel-semi og ombygging av lastebil, for transport av gjødsel.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 11,79 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på kr. 80 000 i tilskudd.

Sak 124/2020 -  Søknad fra Havkanten AS på kr. 150 000 til kursing av ansatte.

Formannskapets vedtak:
Ordfører la fram endringsforslag på vegne av Ap og Sp om det skulle bevilges kr. 50 000 i tilskudd og dette ble vedtatt mot 1 stemme (Sandoval).

 1. Havkanten AS bevilges 50 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til kursing av ansatte.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 22,83 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på kr. 100 000 i tilskudd.

Sak 125/2020 -  Søknad fra B. Hanssen eiendom AS på kr. 600 000 til utbygging og utbedring av eksisterende bygg.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. B. Hanssen eiendom AS bevilges 70 000 kroner fra ekstraordinære covid-19-midler fra kommunalt næringsfond til utbygging og utbedring av eksisterende bygg.

 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn oppgitt i kostnadsplanen, utbetales det et tilskudd på maksimalt 1,61 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.

 3. Søker plikter å levere en sluttrapport for prosjektet, samt et attestert regnskap for prosjektkostnadene før utbetaling kan gjennomføres.

 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.21, trekkes bevilgningen tilbake.

Rådmannen hadde innstilt på kr. 80 000 i tilskudd.

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

 

Annonser