Tildelinger fra kommunalt næringsfond

Formannskapsmøte 29

Formannskapet i Herøy tildelte i møte 29. oktober 2019 næringsstøtte til flere virksomheter.

Det ble behandlet syv søknader om støtte fra næringsfondet og fem av disse ble innvilget støtte fra kommunens Næringsfond II.

Disse ble innvilget støtte:

Sak 91/2019 - Søknad fra Sentrum Næringshage til gjennomføring av seminaret «Bærekraftig energi i oppdrettsnæringen».
Det ble søkt om kr. 30 000.

Formannskapets enstemmige vedtak:
Det bevilges 20 000 kroner fra næringsfond II til Sentrum Næringshage AS, til gjennomføringen av seminaret «Bærekraftig energi i oppdrettsnæringen».

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 92/2019 - Søknad fra Svein Eriksen, uten beløp, til skifte av motor og utarbeidelse av ny fartøyinstruks, for sjarken «Kevin».
Søknaden var framlagt uten søkebeløp.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Det bevilges 40 000 kroner fra næringsfond II til Svein Eriksen, til skifte av motor, og utarbeidelse av ny fartøyinstruks, for sjarken «Kevin».
 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn prosjektert, innvilges det et tilskudd, som ikke kan overstige 10 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.
 3. Det er en forutsetning for tilskuddet at det føres et separat prosjektregnskap, som inneholder en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet.  Prosjektet skal være bekreftet av en uhildet instans.
 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 31.12.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 93/2019 - Søknad fra Herøy slipp og Plastservice AS til innkjøp av mobilkran, slippvogn og slipptrasé.
Det ble søkt om kr. 500 000.

Formannskapets enstemmige vedtak, etter forslag fra repr. Arnt Erling Paulsen (Ap):
1. Det bevilges 75 000 kr i næringsstøtte fra næringsfond II

Rådmannen hadde innstilt på avslag.

Sak 94/2019 -  Søknad om næringsstøtte fra B. Hanssen Eiendom AS, ved Torkil Wang, til ombygging av industribygg. 
Det ble søkt om kr. 250 000.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Det bevilges 91 300 kroner fra næringsfond II til B. Hanssen eiendom AS, til ombygging av industribygg.
 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn prosjektert, innvilges det et tilskudd, som ikke kan overstige 13 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.
 3. Det er en forutsetning for tilskuddet at det føres et separat prosjektregnskap, som inneholder en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet.  Prosjektet skal være bekreftet av en uhildet instans.
 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.10.20, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Sak 95/2019 -  Søknad fra Asle Strømmen om næringsstøtte til bygging av kai fra næringsfond II
Det ble søkt om kr. 75 000.

Formannskapets enstemmige vedtak:

 1. Det bevilges 37 500 kroner fra næringsfond II til Asle Strømmen, til bygging av kai.
 2. Dersom de endelige prosjektkostnadene skulle bli lavere enn prosjektert, innvilges det et tilskudd, som ikke kan overstige 25 % av de samlede regnskapsførte prosjektkostnadene.
 3. Det er en forutsetning for tilskuddet at det føres et separat prosjektregnskap, som inneholder en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet. Prosjektet skal være bekreftet av en uhildet instans.
 4. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.10.20, trekkes bevilgningen tilbake.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling.

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

Formannskapsmøte 29
Det nye formannskapet var for første gang samlet i møte 29. oktober. Fra venstre: Jan Tore Theimann (Ap), Arnt Erling Paulsen (Ap), Morten Hanssen (Sp), varaordfører Jim Dahl (Sp), ordfører Elbjørg Larsen (Ap), rådmann Geir Berglund, Vegar Dalen (H), Hugo Sandoval (Herøy bygdeliste). Sekretær Liv Hansen sitter skjult bak Vegar Dalen.

Annonser