Tildelinger fra kommunalt næringsfond

Seløy skole

Formannskapet i Herøy tildelte i møte 18. desember 2018 næringsstøtte til flere bedrifter i Herøy.

Det ble behandlet totalt 19 søknader om støtte fra næringsfondet og av disse var det 7 søknader som ble innvilget støtte, 8 fikk avslag mens 4 saker ble utsatt.

Her er de søknader som ble innvilget støtte:

Sak 79/2018 - Søknad fra Brasøy Handelssamvirke om tilskudd fra næringsfondet til oppgradering av drivstoffanlegg.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Herøy kommune bevilger kr. 30.000.- i tilskudd til Brasøy Handelssamvirke til oppgradering av drivstoffanlegg.
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.

Sak 81/2018 - Søknad om støtte fra næringsfondet fra Fredrik S. Lorentsen til kjøp av båt og fangstutstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 70 000 kr i tilskudd fra næringsfond I til Fredrik S. Lorentsen til kjøp av båt og fangstutstyr.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.06.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 84/2018 - Søknad om støtte fra næringsfondet fra Ståle Strømmen til kjøp av båt og fangstutstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 80 000 kr i tilskudd fra næringsfond I til Ståle Strømmen til kjøp av båt og fangstutstyr.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.06.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 86/2018 - Søknad om støtte fra næringsfondet fra Øksningan fisk AS til gjennomføring av fartøyskontroll, stabilitetsberegninger, lage linjetegninger og gjennomføre el. kontroll.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 40 000 kr i tilskudd fra næringsfond I til Øksningan fisk AS til gjennomføring av fartøyskontroll, stabilitetsberegninger, lage linjetegninger og gjennomføre el. kontroll.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.06.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 88/2018 - Søknad om støtte fra næringsfond fra Angel Aulik til kjøp av fangstutstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 90 000 kr i tilskudd fra næringsfond I til Angel Aulik til kjøp av fangstutstyr.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.06.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 90/2018 - Søknad om støtte fra næringsfond fra SKOLA AS til utvikling av skolebygget på Seløy.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 120 000 kr i tilskudd fra næringsfond I til SKOLA AS til utvikling av skolebygget på Seløy.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.06.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Sak 92/2018 - Søknad om støtte fra næringsfond fra Cheryl Yamin Mathisen til kjøp av båt og fangstutstyr.

Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Det bevilges 100 000 kr i tilskudd fra næringsfond I til Cheryl Yamin Mathisen til kjøp av båt og fangstutstyr.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.06.19, trekkes bevilgningen tilbake.

Trykk her for lese mer om disse sakene og andre saker fra siste formannskapsmøte på Herøy kommunes hjemmeside.

Seløy skole
Herøy kommune bevilget kr. 120 000 i tilskudd fra Næringsfond I til Skola AS til utvikling av det gamle skolebygget på Seløy.

Annonser