Av totalt 10 innkomne søknader var det 9 som fikk innvilget støtte.

Disse søknadene ble innvilget støtte:

Sak 128/16 - Støtte til kurs innen «Bruksombygging i landbruket» for bønder innen VHALD-kommunene med kroner 2600,-

Sak 129/16 - Herøy kommune bevilger kr. 15.000.- til markedsundersøkelse til Viken Marine Consult v/Bente Iren Viken. 

Sak 130/16 - Herøy kommune bevilger kr 100.000 i etableringstilskudd til Kaldmaa Diving Service v/Marko Kaldmaa.

Sak 131/16 - Herøy kommune bevilger kr 40.000 i etableringstilskudd til Dortheas Hus – garn & småtteri v/Hilde Svelle.

Sak 132/16 - Herøy kommune bevilger kr 40.000 i etableringstilskudd til M. R. Skredderverksted v/Mohannad Mourad.

Sak 133/16 - Herøy kommune bevilger kr 40.000 i etableringstilskudd til Finnbogen Trykk og Dekor v/Odd Arne Svinøy.

Sak 134/16 - Herøy kommune bevilger kr 40.000 i etableringstilskudd til Made by AnnKii v/Ann-Karin Endresen.

Sak 135/16 - Herøy kommune bevilger kr 12.500 i etableringstilskudd til Ammar Hussain for investering i utstyr og tilbehør for å reparere datamaskiner og mobiltelefoner.

Sak 136/16 - Herøy kommune bevilger kr 25.000 i tilskudd til ungt entreprenørskapsarbeid ved Herøy skole.

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.