Da boka Kystkvinnen: Fiskerbonde og omsorgsbærer (2010) og med gjentrykk i 2014 ble utgitt, inngikk forfatteren av boken Dagrunn Grønbech et samarbeid med Helgeland Museum i Mosjøen og Kvinnemuseet i Kongsvinger om publiseringen. Forsker og forfatter Dagrunn Grønbech ønsket i den forbindelse at overskuddet av boksalget skulle tilfalle et legat som ble opprettet. Dagrunn Grønbechs legat har som formål å støtte kulturhistoriske tiltak og synliggjøre kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det satses på årlig tildeling av midler.

I 2016 fikk forfatter Inga Elisabeth Næss støtte til prosjektet "Kokka i fiskeværet". Prosjektet vil ta form av en utstilling og teater for å visualisere kvinners betydning som bakkemannskap i fiskeriene.

Koreograf og sceneinstruktør Ada Einmo Jürgensen ble tildelt midler til prosjektet «Kvinners lodd» som tar sikte på en fotodokumentasjon av kvinners veldedighetsarbeid og dugnadsvirksomhet som å strikke, sy og bake som salgsprodukt for å samle inn penger til ulike sosiale formål.

Utlysingen av midler gjøres først og fremst kjent gjennom Helgeland Museums og Kvinnemuseets hjemmeside.