Ordfører Elbjørg Larsen la fram et endringsforslag som gikk ut på at Herøy Musikkorps skulle tildeles kroner 25000 kroner i kulturmidler. I kommunedirektørens innstilling var korpset plassert nederst i prioriteringen med en tildeling på kroner 2000. Dette ble blant annet begrunnet ut fra vedtatte kriterier for tildeling av kulturmidler og at korpset bare hadde voksne medlemmer og ikke var et tilbud til barn og ungdom. Forslaget innebar at potten til kulturmidler skulle styrkes med kroner 23 000.- og tas fra formannnskapets disposisjonskonto. 

Trykk her for å se behandlingen av saken på Kommune-TV.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot kommunedirektørens forslag med endringsforslaget fra ordfører.
Kommunedirektørens forslag med endringsforslaget fra ordfører ble vedtatt med 6 (Larsen, Dahl, Karlsen, Vold, Theimann og  Nordnes) mot 1 stemme (Magnussen).

Her er tildelingen av kulturmidler for 2023:

Herøy idrettslag 40 000
Mental helse Herøy 10 000
Herøy Røde Kors 10 000
Herøy pensjonistforening 6 000
Herøy Husflidslag 6 000
Staulen tursti 5 000
UL Bølgen Brasøy Bok 5 000
Herøy MC-klubb 5 000
Skibbåtsværs venner 5 000
Gåsvær vel 3 000
Husvær bedehus 3 000
Herøy Musikkorps 25 000
Til sammen 123 000