Formannskapet vedtok etter en debatt om to avviste søknader til slutt enstemmig kommunedirektørens innstilling for tildeling av kulturmidler. Trykk her for å se behandlingen av saken på Kommune-TV.

Her er tildelingen av kulturmidler for 2022:

Herøy idrettslag 16 000
Mental helse Herøy 10 000
UL Fremad (Seløy ungdomslag) 10 000
Skagen bok 10 000
Herøy Røde Kors 10 000
Herøy pensjonistforening 10 000
Øyfolket sangforening 10 000
Staulen tursti 5 000
Øksningan velforening 5 000
Husvær bedehus 5 000
Brasøy Bok 5 000
Herøy husflidslag 2 000
Ytre Helgeland strykeorkester 2 000
Til sammen 100 000