Tildeling av kulturmidler

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Formannskapet vedtok 8. juni 2021 tildeling av kulturmidler til lag og foreninger for 2021.

Et enstemmig formannskap vedtok rådmannens innstilling for tildeling av kulturmidler. Det ble også enstemmig vedtatt å bevilge ekstra kulturmidler på kr. 100 000 med søknadsdsfrist medio oktober. I​ budsjettet for 2021 er det satt av kr. 95 000 til kulturmidler. 

Her er tildelingen av kulturmidler for 2021:

Herøy IL 20 000
Herøy jeger og fiskerforening 20 000
Ytre Helgeland strykeorkester 5 000
Færøy velforening 4 000
Staulen tursti 5 000
Øksningan vel 5 000
Foreningen Møtestedet 6 000
Herøy Musikkorps 8 000
Herøy Husflidslag 2 000
Herøy pensjonistforening 5 000
Sandvær vel 5 000
Gåsvær vel 5 000
Til sammen 95 000

Trykk her for å se behandlingen av denne saken på Kommune-TV.
 

Annonser