Et enstemmig formannskap vedtok rådmannens innstilling for tildeling av kulturmidler. Det ble også enstemmig vedtatt å bevilge ekstra kulturmidler på kr. 100 000 med søknadsdsfrist medio oktober. I​ budsjettet for 2021 er det satt av kr. 95 000 til kulturmidler. 

Her er tildelingen av kulturmidler for 2021:

Herøy IL 20 000
Herøy jeger og fiskerforening 20 000
Ytre Helgeland strykeorkester 5 000
Færøy velforening 4 000
Staulen tursti 5 000
Øksningan vel 5 000
Foreningen Møtestedet 6 000
Herøy Musikkorps 8 000
Herøy Husflidslag 2 000
Herøy pensjonistforening 5 000
Sandvær vel 5 000
Gåsvær vel 5 000
Til sammen 95 000

Trykk her for å se behandlingen av denne saken på Kommune-TV.