Tildeling av kulturmidler

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Formannskapet vedtok 9. juni 2020 tildeling av kulturmidler til lag og foreninger for 2020.

Et enstemmig formannskap vedtok rådmannens innstilling for tildeling av kulturmidler. Det ble også enstemmig vedtatt at det ved neste tertialrapportering skal settes av kr 100 000,- til nye søkbare kulturmidler som styrkingstilskudd etter koronakrisen. Søknadsfrist settes til 15. september.

Her er tildelingen av kulturmidler for 2020:

Herøy KFUK-KFUM-speidere 15 000
Herøy IL 31 000
Færøy velforening 2 000
Sandvær velforening 5 000
UL Fremad 5 000
Bukkholmen velforening 4 000
Øksningan velforening 4 000
Skibbåtsværets venner 4 000
Herøy Musikkorps 10 000
Gåsvær Vel 5 000
Husvær ungdomslag 4 000
Herøy Røde Kors 3 000
Herøy pensjonistforening 3 000
Til sammen 95 000

Trykk her for å lese mer om denne saken og andre saker på Herøy kommunes hjemmeside.
 

Annonser