Tildeling av kulturmidler

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Formannskapet vedtok 3. oktober tildeling av kulturmidler til lag og foreninger for 2017.

Denne saken var oppe til politisk behandling i Formannskapet den 29. juni i år, men ble da utsatt på grunn av at Herøy idrettslag ikke hadde forholdt seg til kommunens søknadsskjema og søknadsprosedyrer, og levert en mangelfull søknad. Formannskapet ønsket da at Herøy idrettslag skulle bli gjort oppmerksom på dette, og bli gitt mulighet til å søke på korrekt måte.

Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP et endringsforslag som reduserte Tennas Vel sin støtte med kr. 1.500.- i forhold til rådmannens innstilling. Dette beløpet ble tilført Færøy Velforening. Ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Her er tildelingen av kulturmidler for 2017:

 

Herøy KFUK-KFUM-speiderne

20 000

Herøy idrettslag

40 000

UL Bølgen

5 000

Øksningan ungdomslag

5 000

Herøy musikkorps

10 000

Herøy pensjonistforening

5 000

Tennas vel

3 500

Norges blindeforbund Nordland

2 500

Eldres mandagstrim

1 200

Staulen grendelag

650

Færøy velforening

2 150

Til sammen

95 000

Trykk her for å lese mer om denne saken og andre saker på Herøy kommunes hjemmeside.
 

 

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier
Penger, lommebok, kjøpekraft. Foto:Gunnar Lier

Annonser