Oddrun Dahlheim (V) mente at bedehusene godt kunne få mer penger. I innstillingen var de tilgodesett med 500 kroner og dette mente Oddrun var så godt som ingenting.

 

Jim Dahl (SP) tok til orde for en debatt om tildeling av kulturmidler. Han ville gi mer til speiderne og reagerte på at det i innstillingen var foreslått det samme beløpet til den nystartede Bukkholmen velforening.

 

Yngve Magnussen (H) mente det burde bli en diskusjon om å opprette satsingsområder slik at noen områder kunne bli tilgodesett med et større beløp i stedet for at alle får litt.

 

Etter en del fram og tilbake ble det i tillegg til innstillingen fremmet endringsforslag fra Elbjørg Larsen (AP) og Arnt Erling Paulsen (AP). Under voteringen ble forslaget fra Arnt Erling vedtatt mot tre stemmer. Forslaget innebærer at Bukkholmen Veforening og Skibbåtsvær Venner får mindre penger mens speiderne, Øksningan UL, Tennas Vel, bedehusene og kirkeforeningen får mer enn det var innstilt på.

 

Her er tildelingen av kulturmidler for 2013

Skibbåtsværs Venner

7000

Nordland Lydavis

2500

Tennas Vel

2500

Herøy KFUK - KFUM (speiderne)

13500

Herøy Pensjonistforening

1500

Vallhall Husforening

1000

Sandvær Bedehusforening

1000

Gåsvær Bedehuskapell

1000

Herøy Seniordansegruppe

1000

Herøy Volley

2500

Herøy Musikkorps

10000

Bukkholmen Velforening (ny)

5000

Sandvær Velforening

1500

Herøy Kirkeforening

1000

Øksningan UL

3000

Husvær Bedehus

1000

Herøy Idrettslag

40000

Til sammen

95000

 

Les mer om saken på Herøy kommunes hjemmeside

Trykk her