Tildeling av ekstra kulturmidler

Det nystartede Herøykoret ble tildelt 20000 kroner i kulturmidler. (Foto: Mari Haave Dvergsdal)

Formannskapet vedtok 20. oktober 2020 tildeling av ekstra kulturmidler til lag og foreninger for 2020.

Formannskapet vedtok 9. juni i år at det på grunn av pandemien skulle settes av 100 000 kroner til ekstra tildeling av kulturmidler. 

Under behandlingen la ordfører fram følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet som ble enstemmig vedtatt:

  1. .Kr 5000.- tilføres Staulen tursti fra Seløy og Staulen grendelag/grendeutvalg da de siste faller utenfor kriteriene.
  2.  Administrasjonen bes utrede kriterier for talentstipend som kan utdeles en gang per år. 

Her er tildelingen av de ekstra kulturmidlene for 2020:

Herøy IL 20 000
Herøykoret 20 000
Brasøy bok 5 000
Hans Inge Fagervik 10 000
Seløy og Staulen grendeutvalg 0
Staulen tursti 10 000
Øksningan velforening 5 000
Husvær ungdomslag 5 000
Herøy musikkorps 10 000
Skibbåtsværets venner 5 000
UL fremmad 5 000
Gåsvær vel 5 000
Trygve Gjengaar 0
Til sammen 100 000

Trykk her for å lese mer om denne saken og andre saker fra formannskapsmøtet 20. oktober 2020 på Herøy kommunes hjemmeside.
 

Herøykoret
Det nystartede Herøykoret ble tildelt 20000 kroner i kulturmidler. (Foto: Mari Haave Dvergsdal)

Annonser