Formannskapet vedtak i møte 8. juni 2021 å bevilge kr 100.000 i tillegg til kulturmidlene. På grunn av teknisk svikt ble ikke søknad fra Husvær bedehus fanget opp i kommunens arkivsystem før innstillingen til formannskapet.

For å imøtekomme søker ble det lagt fram et tillegg der Husvær bedehus innvilges kr. 2000 i støtte. Dette tillegget ble sammen med kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. Det ble derfor tildelt kroner 102 000 i ekstraordinære kulturmidler for 2021.

Her er tildelingen av ekstra kulturmidler for 2021:

Herøy idrettslag 15 000
Herøy Røde Kors 5 000
Herøy pensjonistforening 8 000
Foreningen Skibbsåtsværs venner 6 000
Færøyvågen velforening 25 000
Brasøy bok 4 000
Herøy Musikkorps 5 000
Ul Fremad (Seløy ungdomslag) 8 000
Tennas Vel 4 000
Bukkholmen velforening 4 000
Øksningan ungdomslag 4 000
Gåsvær vel 4 000
Øksningan velforening 4 000
Herøy MC-klubb  4 000
Husvær bedehus 2 000
Til sammen 102 000

Trykk her for lese mer om saken på kommunens nettsider.

Trykk her for å se behandlingen av denne saken på Kommune-TV.