Tilbyr kurs i "Trygghetssirkelen"

Trygghetssirkelen mødre

Herøy helsestasjon startet i vår opp foreldrekurset "Trygghetssirkelen", som en del av helsestasjonsprogrammet.

Trygghetssirkelen (COS-P – Circle of Security© Parenting) er et foreldre-veiledningsprogram som gir foreldre et «veikart» eller verktøy til bedre å forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte disse behovene.

Målet er at barnet skal oppleve trygghet og at det utvikler seg på en positiv måte. Barnet vil på denne måten stå sterkere rustet til å møte livets utfordringer. Kurset vil også kunne bidra til et godt samspill mellom foreldrene og deres barn.

Trygghetssirkelen er et foreldrekurs som går over 6-8 ganger og varer ca. 2 timer per gang. Kurset foregår i gruppe på max. 6-8 deltagere og baserer seg på et ferdig utviklet DVD-materiell. Kurset legger opp til samtaler og dialog med refleksjon, og deltakerne bestemmer selv hvor mye de vil dele av egne erfaringer. Kurset gjennomføres på dagtid ved Herøy helsesenter.

Vi oppfordrer i hovedsak foreldrepar til å delta dersom det er mulig, da det vil gi enda bedre utbytte av kurset.

Helsestasjoner skal tilby foreldre veiledning om samspill. Samspill vil si kommunikasjon mellom barnet og foreldrene. Gjennom godt samspill fremmes trygg tilknytning som innebærer at barnet opplever seg forstått og hjelpes til å regulere sine følelser. Samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets utvikling.

Hensikten med samspillsveiledning er å fremme barnets utvikling og forebygge psykiske vansker hos barnet gjennom å styrke foreldrenes mestring av omsorgsrollen.

Kurset holdes i første omgang på norsk og tilbys i løpet av barnets første leveår. Kursdeltagere må derfor forstå norsk og kunne snakke norsk eller engelsk.

Kurset starter opp igjen etter sommeren og vil bli annonsert på Herøyfjerdingen, kommunens hjemmeside og på helsestasjonens facebook side.

Trygghetssirkelen plakat
Trygghetssirkelen mødre
Disse 4 mødrene av til sammen 6 deltagere har deltatt på det første kurset. Kurset er lagt opp slik at babyer kan være med. Deltagerne har gitt tilbakemelding på at de opplever kurset både nyttig og interessant, nesten som et barseltreff bare med et annet innhold.

Annonser