Tilbyr byggeklare tomter på billigsalg!

tomter_afj_aasen
Herøy kommune selger tre byggeklare tomter i sentrum for 10.000 kroner stykket, inkludert vei, vann og avløp. Dette skjer for å undersøke om prisen på tomter har noe å si for interessen for å bygge og bosette seg.
- Hvis det viser seg at det blir stor interesse for disse tomtene, må vi se på hva vi gjør.
 
For da kan dette være et viktig virkemiddel for å få mer bosetting, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Herøy kommune er i startgropa med "Prosjekt Økt Bosetting" har nettopp lyst ut en stilling som prosjektleder for dette.
 
Vedtaket om å tilby tre tomter på billigsalg er en del av kommunestyrets budsjettvedtak og forslaget kom fra ordføreren selv.
 
Nytt boligfelt
Tomtene ligger i Åsen i Silvalen i et nytt og attraktivt boligområde med utsikt mot Herøysundet.
 
Her har det de senere årene kommet opp en del nye hus.
 
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen opplyser at vanlig pris på slike tomter i Herøy er rundt 130.000 kroner.
 
Helårsboliger
Men for å kunne kjøpe tomtene til en slik pris stiller kommunen noen overkommelige betingelser:
 
- tomtene kan ikke videreselges.
- tomtene må bebygges innen avtalt tid
- Det skal kun bygges helårsboliger på tomtene.
 
Vann, vei og avløp inkludert
Tilknytning av vann og avløp i tillegg til opparbeidelse av vei er inkludert i prisen på 10.000 kroner.
 
Vanlige kommunale avgifter kommer imidlertid i tillegg.
 
Tilbudet gjelder kun enkeltpersoner som ønsker å etablere seg i boligfeltet, og ikke selskaper.
 
Dette er, i følge kommunestyrets vedtak, et forsøk på å se hvordan prissettingen på ferdigstilte byggeklare tomter påvirker omsetningern.
 
Når dette tiltaket er evaluert, vil kommunestyret komme tilbake til om dette tilbudet også skal gjelde andre steder.
 
tomter_afj_aasen
I dette området med utsikt mot Herøysundet kan ordfører Arnt Frode Jensen tilby tre byggeklare boligtomter på billigsalg.
boligtomter_aasen11
De tre tomtene det gjelder er skravert midt på bildet.

Annonser