I tillegg til aldersgruppen 65 år og eldre, anbefales det nå også oppfriskningsdose for:

  • aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

  • aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

  • gravide i 2. og 3. trimester

Vaksinering foregår torsdager på helsehuset. Du kan bestille time på Remin (trykk her), eller eventuelt ringe legekontoret på tlf. 75068050.

Oppdatert koronavaksine til de som skal ha oppfriskningsdose
Det har nå kommet en oppdatert oppfriskningsvaksine mot omikron for personer som skal ha oppfriskningsdose. Denne vaksinen er forsterket mot omikronviruset og vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik som de opprinnelige vaksinene.

Den oppdaterte vaksinen skal kun brukes til oppfriskningsvaksinering. Ved behov for grunnvaksinering (dose 1 og 2) er det de opprinnelige vaksinene som skal benyttes. Bivirkninger for de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være lik de gamle vaksinene.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose. For en del av pasientene med svekket immunforsvar, vil denne oppfriskningsdosen være dose nr. 5. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Nylig gjennomgått koronainfeksjon
Ny kunnskap tilsier at en koronainfeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Forutsatt bekreftet covid-19, kan man derfor med fordel vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose.

Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.