Tilbake til vinter-ruta 2007/08

torolf_navn
Nordland Fylkeskommune legger vekk hurtigbåtruta for herøysambandet som ble innført tirsdag og går tilbake til vinterrutene fra 2007/2008.
Ordfører Arnt Frode Jensen sier etter gårsdagens møte med fylkeskommunen at dette vi skje så snart som det overhodet er praktisk mulig for Veolia og Helgelandske.
 
Det er de mange negative konsekvenser de nyinnførte vinter-rutene har for de reisende. Herøyfjerdingen har omtalt dette tidligere.
 
(se "Relaterte nyheter" her nede på siden)
 
I stedet innfører Nordland Fylkeskommune vinterrutene fra 2007/2008.
 
- Dette er rutetider som er i tråd med folks ønsker. Nå får vi ro i saka og skal i september sette oss ned sammen med de øvrige kommunene i HALD og Vega og legge en god kabal for rutetilbudet framover, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
- Forutsetningene for en god hurtigbåtrute var at det skulle være mulig for folk som jobber i Sandnessjøen og går på vderegående skole å dagpendle til Sandnessjøen.
 
Når dette ikke ble mulig falt forutsetningene bort, sier Jensen om rutene som ble innført tirsdag 18. august.
 
På møtet i september skal også fylkesråd Odd Eriksen medvirke, sier Jensen videre.
 
På møtet i går deltok også Vegaordfører Andre Møller, Statens veivesen, samferdselssjef i fylket og saksbehandler Rolf Haugen.
torolf_navn
Etter gårsdagens møte som ordfører Arnt Frode Jensen og rådmann Roy Skogsholm hadde i Bodø i går snur fylkeskommunen.
afj_13
- Nå får vi ro i saka og kan sette oss ned å legge en skikkelig rutekabal for framtida, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser