Ifølge Kommunebarometeret er Herøy helt i toppsjiktet innen pleie og omsorg. Kommunen er også inne på Topp 100-lista når det gjelder barnevern, enhetskostnader og sosialtjeneste . Kommunen har sin svakeste plassering innen kultur (356. plass). Årsaken til at kommunen skårer lavt på kultur er at det brukes lite kommunale ressurser til dette. Kommunen har allikevel mange bra kultarktiviteter med blant annet en meget god kulturskole og et veldig godt utbygd frivillig kulturliv. Dette blir imidlertid ikke tatt hensyn til i målingen.

Herøy går opp seks plasser fra 2016, til 37. plass på totaltabellen i 2017. Ser en bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 22. plass. Nest beste kommune i Nordland er Vestvågøy på en 106. plass på landsbasis. Blant kommunene på Helgeland er det Lurøy som er rangert nest høyest, som nummer fire i Nordland og nummer 155 blant kommunene i Norge.

De andre HALD-kommunene er rangert slik i Kommunebarometeret 2017: Alstahaug: 293. plass (ned 65 plasser), Leirfjord: 330. plass (ned 8 plasser) og Dønna 157. plass (opp 111 plasser). Dønna gjør dermed et kraftig hopp fra 2016.

Førsteplassen i Kommunebarometeret for 2017 gikk til Dovre kommune.

Om kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 141 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Dette gjøres ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. Målingen publiseres første gang i løpet av mars/april, og igjen nærmere sommeren, når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).