Midtre Gauldal er en landbrukskommune i Sør-Trøndelag med litt over 6000 innbyggere. Kommuneadministrasjonen ligger på Støren, ca. 50 km sør for Trondheim. 

Bakgrunnen for besøket er at Norsk kylling holder på med en ny strategi der det skal bestemmes om det skal bygges ny fabrikk. I dag har Norsk kylling en fabrikk på Støren med rundt 350 arbeidsplasser, noe som utgjør rundt 10 prosent av de totale arbeidsplassene i kommunen. Tidligere fabrikksjef på Marine Harvest sitt anlegg på Herøy, Kjell Stokbakken, var også med på møtet. Han er nå administrerende direktør i Norsk kylling og var nok sterkt medvirkende til at delegasjonen fra Midtre Gauldal la turen til Herøy. Stokbakken har fremdeles hus på Herøy og kona hans kommer også fra plassen.

Utfordringen for Midtre Gauldal er å klare å by fram egnet næringstomt til fabrikken i konkurranse med andre kommuner.

De fem som var besøk i Herøy var ordfører Sivert Moen, rådmann Knut Dukane, utvalgslederen i næring-, plan- og miljøutvalget Svein Fløttum, næringsrådgiver Knut Magne Lundemo og enhetsleder Hubertina Doeven. Fra Herøy møtte ordfører Arnt Frode Jensen, rådmann Morten Sandbakken, kommunalleder 1 Siv Nilsen, kommunalleder 2 Geir Berglund og kommunalleder 3 Roy Nilssen. I tillegg var også Stig Nerås med på møtet og orienterte om prosjektet «Økt bosetting» som han tidligere var prosjektleder for.

Mange grep er tatt
Ordfører Arnt Frode Jensen orienterte om kommunens arbeid for å berge arbeidsplassene da det var fare for at Marine Harvest ville leg ned sin virksomhet i Herøy. Kommunen har vært gjennom flere tøffe runder, men verst var det i 2007 da det så svært mørkt ut for videre drift. Ordføreren redegjorde for at det ble arbeidet knallhardt både politisk og administrativt for å beholde fabrikken på Hestøya. Arbeidet resulterte i etableringen av Herøy marine næringspark som førte til at fabrikken fikk de fasilitetene som gjorde at den ble liggende på Herøy. I tillegg har det også kommet opp en hypermoderne kassefabrikk som forsyner slakteriet med kasser til å transportere laksen i.

Godt samarbeid med Marine Harvest
Kommunalleder 3 Roy Nilssen informerte om at kommunen bare brukte 8 måneder på reguleringsplanen for næringsparken. Dette er svært kort tid og viser hvilken innsats som ble lagt ned av kommunen for å berge arbeidsplassene.

- Totalt er det investert 81 millioner i næringsparken, inklusiv dypvannskaia. Av dette har vi fått 26 millioner kroner i tilskudd. Vi har årlige leieinntekter på rundt 2 millioner kroner og selger vann for rundt 1,2 millioner kroner. Det meste dekkes inn av leieinntekter. Når det gjelder dypvannskaia ble denne mye dyrere enn antatt på grunn av problemer med grunnarbeidet. Her gjenstår det også en del arbeid for å få avtalene på plass, sa Nilssen.

Økt bosetting
Stig Nerås var fram til desember 2014 prosjektleder for det fireårige prosjektet «økt bosetting» der målsettingen var å snu den negative trenden med at folketallet gikk ned i kommunen. Fra at folketallet var nede i 1605 i 2010 var det økt til 1732 ved utgangen av 2014 noe som viser at prosjektet virket etter sin hensikt. Siste telling viser at folketallet har økt ytterligere til 1759 innbyggere. For å lokke innbyggere til kommunen ble det bevisst satset på omdømmebygging og overbevisende satsing fra kommunens side. I dag jobber Nerås med prosjektet «Ut i Øyan» og han er også daglig leder i det kommunale boligselskapet HerBo.

Vunnet flere priser
Kommunen har vunnet flere priser for sitt bevisste arbeid med å snu utviklingen. I 2012 fikk Herøy «Fornyingsprisen» av Fylkesmannen i Nordland for satsingen. Samme år ble kommunen premiert av Europarådet som 3. beste satsingen blant alle Europa sine kystkommuner.

I april i år ble Herøy kommune i følge rangeringen til Kommunebarometeret kåret til den beste kommunen i Nord-Norge, noe som skulle tyde på at det fremdeles arbeides godt på mange plan i kommunen.

Etter orienteringen fra kommunen dro delegasjonen videre til Marine Harvest og næringsparken der det ble servert lunsj og ble gitt omvisning i fabrikken av fabrikksjef Odd Rikard Wik-Iversen.