Tidlig i gang med smittevernenhet i Herøy

Møte med smittevernenhet

Kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov i Herøy kommune begynte tidlig å se konturene av hva som var i vente og fikk derfor tidlig på plass en egen smittevernavdeling i kommunen.

Allerede i slutten av februar ble det satt i gang en prosess for å opprette en egen smittevernavdeling i kommunen. Han fikk raskt tillatelse fra kommuneledelsen om å omdisponere ressurser for å drive med aktivt smittevern i forbindelse med utbredelsen av koronaviruset. Smittevernenheten består i tillegg til Audun av helsesykepleierne Karina Kilvær og Edith R. Hansen. Helsesykepleierne (tidligere helsesøster) har smittevern som en del av sin grunnutdanning og har derfor gode kvalifikasjoner for å drive med slikt arbeid.

Smittevernenheten arbeider aktivt med kartlegging av smitte og å lage retningslinjer for å forhindre smitte. Videre utarbeides det også prosedyrer for hvordan man skal forholde seg når det oppstår smitte i kommunen. Folk tar også kontakt med smittevernenheten på telefon og e-post for å spørre om råd og eventuelt søke om dispensasjoner.

- Mitt inntrykk er at arbeidet så langt har gått bra og at samarbeidet har vært godt med både innbyggere og næringslivet. Arbeidet har også bestått i å kartlegge kommunens mulige smittearenaer og legge inn tiltak for å begrense smitte der folk møtes. Vi har også har godt samarbeid med andre kommuner som er i gang med å opprette egne smittevernenheter, sier kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov.

- Vi fungerer egentlig som et ressurssenter for både befolkningen og internt i helsesektoren. De som jobber i helsesektoren og samtidig er i en sårbar gruppe må også gjøre en vurdering av egen helse i forhold til symptomer. Mange tar derfor raskt kontakt med oss for å få gjort en vurdering og tatt en beslutning. Dette gjør de for at de er usikker og ikke føler seg helt trygg. De tar derfor kontakt med oss og det er jo veldig bra, sier Karina Kilvær og Edith R. Hansen.

Behandler dispensasjoner og gir gode råd
Smittevernenheten har fått inn rundt 20 og 30 søknader om dispensasjoner fra næringslivet og har stort sett innvilget de fleste. I tillegg har de også hatt flere henvendelser fra folk som bare ringer for å få ren informasjon og høre om de har tolket reglene riktig. Det har også vært henvendelser fra noen frustrerte hytteeiere som ikke har fått med seg hvilke regler som gjelder.

- Fordelen med denne ordningen er at vi får komme i dialog og gitt veiledning og forsikrer oss om at følger opp de smittevernrutiner som gjelder, sier Karina Kilvær

- Det er viktig å understreke at dispensasjonene forutsetter klare smittevernrutiner som de må forholde seg til, og at dette kun gjelder i jobbsammenheng. Vi opplever derfor at vi har en god kontroll på de som potensielt kan være smittsom, sier Dyrhaug Hov.

Tilgjengelig for ordinære brukere på telefon
Selv om ordinære oppgaver ved helsestasjonen for tiden er nedprioritert poengterer helsesykepleierne at de også er tilgjengelig på telefon for brukerne.

- Særlig overfor sårbare grupper og familier så skal det ikke være til hinder å ta kontakt med oss. Det er viktig å understreke at vi er tilgjengelig for sårbare barn og ungdom, avslutter helsesykepleierne og kommuneoverlegen.

Følg rådene fra FHI og følge med på kommunens hjemmeside
Smittevernenheten anbefaler folk å følge rådene fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

korona-litt-mye-helt-avstand (1).jpg

Det er også viktig at alle setter seg inn i de kommunale vedtakene som til enhver tid gjelder. Kommunale vedtak legges ut på Herøy kommunes hjemmeside

Kriseweb.jpg

Smittevernenheten avslutter med å ønske alle en god og koronafri påske.

Annonser