Tid for influensavaksine

apoteklogo
Høsten er her, og influensasesongen nærmer seg. Myndighetene anbefaler at utsatte grupper vaksinerer seg mot influensa. Hvilke virus som forårsaker influensa varierer fra år til år, så for å få full beskyttelse må man ta ny vaksine hvert år. Årets influensavaksine er nå på lager hos Apotek 1.
Symptomene på influensa er feber, muskelsmerter, hodepine, dårlig almenntilstand og tørrhoste. I Norge er influensa vanligst i perioden fra desember til april.

Effektivt for å begrense sykelighet Vaksinering er et effektivt virkemiddel for å begrense sykelighet og dødelighet hos personer i risikogruppene, forteller fagsjef i Apotek 1 Åse Ertesvåg.

Influensa er en årlig tilbakevendende infeksjonssykdom som vanligvis rammer mellom 5 og 10% av Norges befolkning. I vinterhalvåret er influensa en vanlig årsak til akutt sykdom, og hos eldre og utsatte grupper kan influensa medføre til dels alvorlige komplikasjoner.

Hvem bør ta vaksinen? Hvert år blir mellom 200.000 og 500.000 nordmenn syke av influensa, og man mener at om lag 1300 personer dør årlig som en følge av komplikasjoner knyttet til influensa. Fra tid til annen rammer influensaen i langt sterkere grad. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler influensavaksine til personer i følgende risikogrupper:
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Beboere på alders- og sykehjem
 • Personer som er 65 år eller eldre
Folkehelseinstituttet anbefaler også at helsepersonell som tar hånd om personer i risikogrupper vaksinerer seg mot influensa.

Redusert pris på vaksinen til risikogrupper Influensavaksinen fås kun på resept, og personer som har behov for, eller ønsker vaksinen, må ta kontakt med legen sin. Personer i risikogruppene kan få vaksinen til redusert pris ved henvendelse til fastlegen eller kommunehelsetjenesten.

For å ha best effekt bør influensavaksinen tas i tidsrommet september til november, og full beskyttelse oppnås etter én til to uker. Vaksinen gir vanligvis beskyttelse hos 70-80 % av de vaksinerte. I tillegg gjør vaksinen deg mindre syk hvis du skulle være så uheldig å bli smittet. Influensaviruset varierer gjerne fra sesong til sesong, og for å ha maksimal beskyttelse bør man derfor vaksinere seg hvert år, forteller Åse Ertesvåg. For ytterligere informasjon om influensa anbefaler vi følgende nettsteder:
 • Folkehelseinstituttet: www.fhi.no
 • Sosial- og helsedepartementet (søkeord: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa): http://odin.dep.no
 • Sosial -og helsedirektoratet: www.shdir.no
 • Verdens helseorganisasjon (WHO): www.who.int
 • www.apotek1.no
apoteklogo

Annonser