Allehelgen er tiden vi i kirken minnes våre døde – de kjære vi har mistet det siste året og alle vi har kjent som ikke lengere er blant oss.

Det holdes derfor Allehelgen minnegudstjeneste i Herøy kirke søndag den 4. november kl. 18.00. Leder for menighetsrådet Oddrunn P. S. Dahlheim leser navnene på avdøde i soknet det siste året mens kirketjener Stig Edvinsen tenner lys for hver enkelt.

Under de musikalske interludier ved sangsolist Marina Brænden og organist Nikolai Sudenko, som spiller utvalgte verker av Thomasi Albinoni og J.S. Bach vil det være mulighet for alle til å tenne lys, og minnes.

Alle er velkomne.

Tekst: Liturg og predikant sokneprest Gunver Birgitte Nielsen.